Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Wsparcie niefinansowe/usługi


1.    Orzecznictwo
1) Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego
Rodzic ucznia z niepełnosprawnością powinien skierować pierwsze kroki do poradni pedagogiczno-psychologicznej. W przypadku zaburzeń wzroku, słuchu oraz autyzmu i zaburzeń pokrewnych powinny to być specjalistyczne poradnie wyznaczone przez kuratorium (nie jest potrzebne skierowanie). Poradnie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które należy złożyć w wybranej szkole. Kształcenie specjalne może odbywać się w szkole każdego typu i jest organizowane dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Mogą je otrzymać dzieci:
•    niesłyszące lub słabosłyszące
•    niewidome lub słabowidzące
•    z niepełnosprawnością
•    ruchową, w tym z afazją
•    z upośledzeniem umysłowym w stopniu
•    lekkim, umiarkowanym lub znacznym
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
•    z niepełnosprawnościami sprzężonymi
•    niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Elblągu, ul. Słoneczna 14 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30 

2) Orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
O stopniu niepełnosprawności orzekają:
- Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja,
-  Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja
-  Rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej.
W Elblągu o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, ul. Zamkowa 16a. Ponadto wydawane są legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Orzeczenie o niepełnosprawności
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia są zaliczane do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności 
W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przepisy ustawy przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności:
● znaczny
● umiarkowany
● lekki
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.
Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 

3) Orzekanie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji - ZUS
Postępowanie orzecznicze przeprowadza się w celu ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Orzeczenia wydają:
 ▪ lekarz orzecznik ZUS – w I instancji, 
 ▪ komisja lekarska ZUS – w II instancji.
Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
 ▪ Sąd Okręgowy -  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sąd I instancji),
 ▪ Sąd Apelacyjny (Sąd II instancji),
 ▪ Sąd Najwyższy. 

2.    Karta parkingowa
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o kartę parkingową, która uprawnia do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych oraz niestosowania się do niektórych znaków ruchu drogowego. Kartę parkingową wydaje Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W Elblągu kartę wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, ul. Zamkowa 16a.

3.    Rehabilitacja
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Elblągu Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Elblągu ul. Saperów 14d. 
- Rehabilitacja Dariusz Czerniak i Alicja Leszczyńska spółka jawna, w Elblągu ul. Wiślicka 4
- poradnia rehabilitacyjna
- dział (pracownia) fizjoterapii 

- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, ul. Królewiecka 2:
• poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży
• poradnia wad postawy
• poradnia logopedyczna
• ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży
• dział (pracownia) fizjoterapii
• poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
• poradnia neurologiczna dziecięca

- Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35, 
• dział (pracownia) fizjoterapii
• ośrodek rehabilitacji dziennej

ul. Królewiecka 15
• poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych
• ośrodek rehabilitacji dziennej
• dział (pracownia) fizjoterapii

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146
      • zakład rehabilitacji

4. Usługi 
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• Na terenie Miasta Elbląga specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczą pielęgniarki neuropsychiatryczne z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c. Podstawą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych jest decyzja Elbląskiego Centrum Usług Społecznych ul. Winna 9 w Elblągu. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zasadność przyznania takiej formy pomocy.
- Usługi opiekuńcze
• Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej obejmujące czynności o charakterze gospodarczym i pielęgnacyjnym. Wsparcie w tej formie pomocy przeznaczone jest dla tych mieszkańców Elbląga, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja  Elbląskiego Centrum Usług Społecznych ul. Winna 9 w Elblągu.

- Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS w Elblągu 
ul. Skrzydlata 15 A. Lazarus jest organizacją pozarządową działającą w obszarach pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Podstawowym celem działania „Lazarusa” jest niesienie pomocy starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Świadczone usługi:
• Usługi medyczno – pielęgnacyjne
• Usługi opiekuńcze 
• Wypożyczalnia sprzętu
• Usługi transportowe

 

Pliki do pobrania:

Wsparcie niefinansowe.pdf
Format: pdf, 151.08 kB
Liczba pobrań: 26
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.