Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
19°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Niepełnosprawni

Wczesne wspomaganie

1) Program „Za życiem” 
Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
W ramach programu udzielone jest następujące wsparcie:
•     porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko;
•    pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej;
•    pomoc psychologiczna dla rodziców;
•    rehabilitacja lecznicza;
•    wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby;
•    zakup leków poza kolejnością;
•    opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa).
Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. 
Będzie ona zapewniona:
•    w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych;
•    w placówkach systemu oświaty (np. szkołach);
•    w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną;
•    przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego;
•    opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych);
•    kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne;
•    inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc; prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością przysługujące w ramach programu „Za życiem”. 
Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Świadczenie realizowane jest przez samorządy miast i gmin. 
Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ze wsparcia asystenta może również skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina w ramach funkcjonowania ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za życiem”:
•    Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
•    Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
•    Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
•    Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
•    Pomoc rodzinie:
– w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
– w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
– w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień    pracowniczych,
– w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta rodziny oraz zasad jego pracy można uzyskać pod nr telefonu 55 625 61 39.
2)    Placówki realizujące wczesne wspomaganie w Elblągu:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Mikołaja Kopernika 27 w Elblągu
W  ośrodku funkcjonują dwa Centra Terapeutyczne: 
Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji. Wczesne wspomaganie to wielospecjalistyczne, kompleksowe, regularne i intensywne działania na rzecz rozwoju dziecka w wymiarze motorycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
 
Celem wspomagania jest:
Pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka. Zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się trudności w rozwoju i niepełnosprawności. Wsparcie rodziny w sytuacji trudności rozwojowych dziecka.

Oferta:
Doradztwo i pomoc psychologa oraz pedagogów, konsultacje specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia specjalistyczne w zakresie: logopedii i rozwoju mowy, integracji sensorycznej, kynoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, stymulacji polisensorycznej, terapii pedagogicznej, artterapii, innych form wspomagania rozwoju odpowiednio do potrzeb dziecka.
 
Centrum proponuje uczniom następujące zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne:
•    Korekcyjno-kompensacyjne
•    Logopedia i stymulacja rozwoju mowy
•    Alternatywne i wspomagające formy komunikacji
•    Dydaktyczno-wyrównawcze
•    Integracja sensoryczna
•    Stymulacja polisensoryczna
•    Kynoterapia
•    Hipoterapia
•    Gimnastyka korekcyjna i masaż leczniczy
•    EEG Biofeedback
•    Socjoterapia
•    Terapia behawioralna
•    Psychoedukacja o wybranej tematyce
•    Konsultacje specjalistyczne dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów


Procedura kwalifikowania:
- Rodzice lub opiekunowie ucznia składają wniosek do dyrektora ośrodka o objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjnymi.
- Do wniosku załączają kopię orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierające zalecenia do rewalidacji i pracy z dzieckiem.
- Kwalifikacji ucznia na zajęcia dokonuje Zespół Kwalifikujący powołany przez dyrektora ośrodka.
Adresaci:
Dzieci od pierwszych dni życia do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej.
Rodzice lub opiekunowie dzieci.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 ul. Polna 8A w Elblągu - „Maluch” Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
W ramach  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole w SOSW Nr 2 w Elblągu organizuje bezpłatną, kompleksową i wielodyscyplinarną pomoc małemu dziecku, u którego rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, na nieharmonijny lub nieprawidłowy rozwój. Proponujemy Państwu szeroką ofertę form wspomagania dziecka oraz wsparcie dla rodziców w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pomocą obejmuje dzieci od urodzenia do osiągnięcia wieku szkolnego, ze wszystkimi problemami rozwojowymi, tj. dzieci: - z grupy ryzyka okołoporodowego, zagrożone nieprawidłowym rozwojem - z deficytami rozwojowymi, - z wadami postawy, - z wadami wymowy, - wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych, - z zaburzeniami zachowania i emocji, - z ADHD - z FAS - z niepełnosprawnością ruchową, - z niepełnosprawnością sprzężoną, - z niepełnosprawnością umysłową, - z wadami wzroku, słabowidzące i niewidome, - z wadami słuchu, słabosłyszące i niesłyszące, - niemówiące oraz z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się, - z autyzmem, - z chorobami genetycznymi i przewlekłymi.
Specjalistyczna pomoc udzielana jest dziecku w zależności od potrzeb i rodzaju zaburzenia, w zakresie: - terapii pedagogicznej, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, - terapii logopedycznej (korekcja wad wymowy, wywoływanie mowy), - terapii psychologicznej, - rehabilitacji ruchowej, - gimnastyki korekcyjnej, - integracji sensorycznej, - wspieranie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, - komunikacja alternatywna i wspomagana dla dzieci niemówiących
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno–Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży  ul. Królewiecka 2 w Elblągu – w ośrodku funkcjonują: poradnia rehabilitacyjna, poradnia wad postawy, poradnia logopedyczna, poradnia dla osób z  autyzmem dziecięcym, ośrodek rehabilitacji dziennej, gabinet fizjoterapii, poradnia neurologiczna dla dzieci, 
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krasnal” ul. Królewiecka 2 w Elblągu - realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Pliki do pobrania:

Wczesne wspomaganie
Format: pdf, 159.13 kB
Liczba pobrań: 45
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.