Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
deszcz
14°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Niepełnosprawni

Aktywizacja zawodowa

1.    Powiatowy Urząd Pracy ul. Saperów 24 w Elblągu 
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1)    szkoleń
2)   stażu
3)    prac interwencyjnych
4)    przygotowania zawodowego dorosłych
5)    badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji
6)    zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji
7)    finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji
8)    studiów podyplomowych
9)   szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową
10)    bonu na zasiedlenie
11)    bonu szkoleniowego
12)    bonu stażowego

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukujących pracy", a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON. Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak też do ich pracodawców.
Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności
•    Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.
•    Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy.
•    Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
•    Zwrot kosztów szkolenia pracownika.
•    Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
•    Zwolnienie z wpłat na PFRON.
•    Refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.
Uprawnienia osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności zdolnej do pracy, posiadające status „bezrobotnego" lub poszukującego pracy    
•    Pomoc w znalezieniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).
•  Możliwość nabycia, uzupełnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego (szkolenia, studia podyplomowe, staż).
•  Pomoc w wyborze odpowiedniego miejsca pracy przy uwzględnieniu predyspozycji zawodowych i możliwości zdrowotnych oraz wymagań w danym środowisku pracy (doradcy zawodowego).
Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą
•    Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
•    Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.
•    Refundacja składek ZUS.
 
Rodzaj przyznanego wsparcia zależny będzie od sprofilowanej pomocy podczas wizyty
u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku:
- przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
- zatrudnienia w formie telepracy.

•    Placówki wsparcia zawodowego - WTZ, ZpCh, ZAZ, spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej
Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl
2.    Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztat terapii zajęciowej  jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką pobytu dziennego. Zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków 
i możliwości do rehabilitacji społecznej oraz zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami warsztatu  mogą być osoby niezdolne do pracy, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. W Elblągu funkcjonują następujące warsztaty:
- Warsztat Terapii Zajęciowej ul. 1 Maja 1,  prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu,
-   Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI”, ul. Beniowskiego 68,
-  Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Saperów 14 d.

3.    Środowiskowy Dom Samopomoc
Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. 
W Elblągu funkcjonują:
-   Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 16 a w Elblągu,
-   Środowiskowy Dom Samopomocy Filia nr 1 ul. Podgórna 1 w Elblągu 
-   Środowiskowy Dom Samopomocy Filia nr 2 ul. Traugutta 38 w Elblągu 
-   Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Saperów 14D,  prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu,
-   Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Elbląskim Stowarzyszeniu im. św. Łazarza „Lazarus” ul. Skrzydlata 15

4.    Zakład Aktywności Zawodowej 
Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu  ul. Rawska 3. 
Został utworzony przez związek stowarzyszeń Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Podstawowym celem Zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników. W osiągnięciu w/w celu Zakład realizuje m.in.: szkolenia dla osób niepełnosprawnych, zarówno przygotowujące do pracy na określonym stanowisku pracy jak i organizuje kursy podnoszące kwalifikacje, oraz pomaga i motywuje w decyzji związanej z kontynuacją nauki lub studiów, między innymi, po przez dofinansowanie kosztów nauki. Rehabilitacja medyczna jest prowadzona przez wyspecjalizowane placówki rehabilitacyjne służby zdrowia i pomaga ona w usprawnianiu, leczeniu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu poprawia to samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi jadłodajnię „Elblążanka” oraz pracownię wydawniczo – reklamową.

5.    Centra Integracji Społecznej 
Projekty realizowane w Elblągu przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu tel. 55 236 27 16 oraz Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych - ul. Hetmańska 28 w Elblągu tel. 55 232 69 35.
Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.
Projekt zakłada m.in.:
•    wsparcie trenera pracy, psychologa i doradcy zawodowego,
•    pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
•    pracownie zawodowe,
•    praktyki zawodowe, kursy, szkolenia,
•    świadczenie integracyjne na czas trwania projektu.

 

Pliki do pobrania:

aktywizacja zawodowa.pdf
Format: pdf, 157.96 kB
Liczba pobrań: 23
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.