Nowy ciąg pieszo - rowerowy gotowy

Zgodnie z terminem umowy  zakończyła się realizacja inwestycji pod nazwą  „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las”.  Dzięki realizacji projektu powstało 800 metrów ścieżki rowerowej o  nawierzchni bitumicznej i ciągu pieszego z kostki brukowej, na odcinku od rzeki Babica do skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Leona Kruczkowskiego.

Zakres prac obejmował także budowę z oświetlenia, remont i regulację zjazdów, montaż oznakowania i elementów małej architektury. Wartość prac wyniosła 1 433 003,06 zł brutto.