Snowbike 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu

rowerem po śniegu

rowerem po śniegu - rowerem po śniegu

Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii zimowych  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na warsztaty rowerowe "Snowbike – bezpiecznie rowerem po śniegu". Impreza odbędzie się 26 stycznia 2019 (sobota) r. w godzinach 10:00-12:00 na polanie z wiatami w elbląskiej Bażantarni.

- ,,Snowbike’’ to nowatorska impreza, podczas której praktycznie będzie można sprawdzić się jeżdżąc na rowerze w warunkach zimowych. W programie imprezy przewidzieliśmy pokaz techniki jazdy na różnego rodzaju rowerach wyposażonych w różnego rodzaju opony, pokaz techniki hamowania na śliskiej nawierzchni oraz opis czynności obejmujących przygotowanie roweru do jazdy zimą. Jak warunki śniegowe pozwolą, to zrobimy krótką ( do 10 km) wycieczkę po Bażantarni – informuje Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR.

W trakcie warsztatów do dyspozycji uczestników będzie ognisko, przy którym będzie można się ogrzać i upiec kiełbaski przygotowane przez organizatora.

Zapraszamy w sobotę,  26 stycznia do elbląskiej Bażantarni wszystkich chętnych spróbować zimowej jazdy na dwukołowcach, albo tylko spędzić czas na świeżym powietrzu.

Tekst i fot. MOSiR


REGULAMIN SNOWBIKE 2019

1. Cele

  • Popularyzacja bezpiecznej jazdy rowerem zimą,
  • Popularyzacja aktywności rowerowej na świeżym powietrzu,
  • Ukazanie walorów turystycznych elbląskiej Bażantarni.

2. Uczestnictwo i opłaty

  • W imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie ( na własną odpowiedzialność), jak i osoby niepełnoletnie – za zgodą i w towarzystwie swoich rodziców lub opiekunów prawnych,
  • Udział w imprezie jest bezpłatny,
  • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW,
  • Organizator zapewnia przygotowanie ogniska z kiełbaskami,
  • Organizator zapewnia sprzęt rowerowy, jednakże istnieje także możliwość skorzystania z własnego roweru.

3. Program

Impreza SNOWBIKE odbędzie się 26 stycznia 2019 r. (sobota) w godzinach 10:00 - 12:00 przy wiacie Margitka w Bażantarni (polana z wiatami) i w Bażantarni. Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragan, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne) impreza może zostać odwołana.

W trakcie imprezy przewiduje się zorganizowanie:
• pokazu jazdy rowerem po śliskiej nawierzchni ( na rowerze z gładkimi oponami, na rowerze z oponami bieżnikowanymi, na rowerze z szerokimi oponami),
• pokazu hamowania na śliskiej nawierzchni,
• pokazu przygotowania roweru do jazdy zimą.

W pokazach będą mogli brać aktywny udział wszyscy chętni. Impreza nie ma charakteru sportowego, a rekreacyjno-edukacyjny.


4. Bezpieczeństwo
• podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
• zabrania się wjeżdżania rowerem w strefy zamknięte podczas przejazdu innego rowerzysty,
• uczestnik we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników imprezy i osób trzecich,
• organizator zaleca jazdę w kasku rowerowym.

5. Inne

• Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Każdy z uczestników imprezy musi zaakceptować własnoręcznym podpisem poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE: „SNOWBIKE 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu”. Data wydarzenia: 26.01.2019r.
1. Informuję, że znam regulamin imprezy  „SNOWBIKE 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w imprezie  „SNOWBIKE 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w wydarzeniu, oraz że biorę w nim udział na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych, oraz ich poprawiania.

lub

OŚWIADCZENIE: „SNOW BIKE 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu”. Data wydarzenia: 26.01.2019r.
1. Informuję, że ja i moje dziecko/ podopieczny (a) znamy regulamin imprezy  „SNOWBIKE 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu” i zobowiązujemy się do jego przestrzegania.
2. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego (ej) do udziału w imprezie  „SNOWBIKE 2019 – bezpiecznie rowerem po śniegu i nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go (jej) z udziału w wydarzeniu, oraz że bierze on (ona) w nim udział wyłącznie na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka/podopiecznego (ej) dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego (ej), oraz ich poprawiania.

•    Organizator ma prawo do interpretacji niniejszego regulaminu lub jego zmiany w wyjątkowych sytuacjach.