Rodzina 500 plus

Ważne!

Jeżeli pobierasz świadczenie wychowawcze (500+)
Pamiętaj!!! Świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021 r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r. można składać:
• Od 1.02.2021 r. – drogą elektroniczną
    - portal emp@tia
    - bankowość elektroniczna
    - PUE ZUS
• Od 01.04.2021 r. – w wersji papierowej


Wysyłając wniosek na 500+ na nowy okres 2021/2022 zwróć uwagę na:
-    wybierz okres 2021/2022, który trwa od 01-06-2021 do 31-05-2022 r.,
-    jeśli jesteś mieszkańcem Elbląga, wybierz instytucję właściwą:
     URZĄD MIEJSKI w Elblągu  ul. Łączności 1,
-    na jednym wniosku wpisz wszystkie dzieci,
-    w przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wypełnij dodatkowo Formularz/Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń.

Wysyłając wniosek na 500+ na nowy okres 2021/2022 zwróć uwagę na:

-      wybierz okres 2021/2022, który trwa od 01-06-2021
do 31-05-2022 r.,

-      jeśli jesteś mieszkańcem Elbląga, wybierz instytucję właściwą:
URZĄD MIEJSKI w Elblągu ul. Łączności 1,

-      na jednym wniosku wpisz wszystkie dzieci,

-      w przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wypełnij dodatkowo Formularz/Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022

 Wnioski można składać:

  • Od 1.02.2021 r. – drogą elektroniczną za pośrednictwem:

- bankowość elektroniczna

- portal emp@tiawww.empatia.mrpips.gov.pl – do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej

- PUE ZUS

  • Od 01.04.2021 r. – w wersji papierowej

INFORMACJA DLA OSÓB AKTUALNIE POBIERAJĄCYCH 500 PLUS

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (500 PLUS) na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

UWAGA!

Osoby, które utraciły prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka wchodzącego w skład rodziny proszone są o pilne zgłoszenie się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych lub kontakt telefoniczny 55-236-43-53 lub 55-236-43-60