Informacje o konkursie plastycznym „ wyŁADnijMY Elbląg” III edycja pod hasłem „moje podwórko – tu mieszkam”

Informacje o konkursie plastycznym „ wyŁADnijMY Elbląg”  III edycja pod hasłem „moje podwórko – tu mieszkam”

Informacje o konkursie plastycznym „ wyŁADnijMY Elbląg” III edycja pod hasłem „moje podwórko – tu mieszkam” - Informacje o konkursie plastycznym „ wyŁADnijMY Elbląg” III edycja pod hasłem „moje podwórko – tu mieszkam”

Organizatorem konkursu jest Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Centrum Sztuki Galeria El. Od pierwszej edycji honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Elbląga.
Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy estetyki przestrzeni publicznej Elbląga przez kształtowanie postawy obserwacji i wartościowania. Ponadto - stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Punktem kulminacyjnym zeszłorocznej edycji konkursu pod hasłem „rysuję, maluję – odkrywam moje miasto” był wernisaż wystawy prac konkursowych, który odbył się 12 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki Galeria El.  Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród wszystkim uczestnikom, przy licznym udziale dzieci i młodzież elbląskich szkół, uświetnił swoim występem zespół Szalone Małolaty z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Wystawa prac konkursowych w krużganku Galerii El, prestiżowej instytucji kulturalnej naszego miasta trwała dwa tygodnie.

W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną konkurs zostanie przeprowadzony w warunkach pracy zdalnej. Zdjęcia prac będą eksponowane w utworzonej na stronie internetowej miasta wirtualnej galerii. Wernisaż wystawy prac zgłoszonych do konkursu planowany jest na 16 czerwca.


Do grona sponsorów konkursu, którymi są:
•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
dołączyła
•    Wolność – fabryka słodkości.

Za organizację konkursu odpowiadają:
•    ze strony Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu - Roman Smoleński,
•    ze strony Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Łukasz Kogut.

Zobacz Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych