115 m kw. na Twój plastyczny pomysł

ściany czekają na mural

ściany czekają na mural - ściany czekają na mural

„Środowisko”, to główne przesłanie muralu, który będzie wymalowany na ścianach podziemnego przejścia pieszo-rowerowego przy ul. Lotniczej w Elblągu. Czas na przyjmowanie projektów muralu, który będzie zajmował około 115 m2 powierzchni, dobiega właśnie końca.

Organizator konkursu temat „Środowisko” rozumie bardzo szeroko - mieszczą się w nim takie pojęcia jak przyroda, ekologia, miasto, przestrzeń publiczna, ludzie.

Projekty w formie papierowej oraz elektronicznej należy składać w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM. Na pomysły plastyków z Elbląga i całej Polski czekamy do 16 maja 2019 roku. Zwycięzca konkursu, którego wyłoni powołana komisja, będzie miał czas na realizację muralu do końca 2019 roku.

Do naszej akcji udało się pozyskać sponsora, który zapewni farby i materiały malarskie, jest nim elbląska firma HONESTO sprzedająca materiały wykończeniowe do wnętrz.

Szczegóły dotyczące konkursu - regulamin wraz z załącznikami - dostępne są w poniższych linkach oraz w zakładce Departamentu Urbanistyki i Architektury UM.

REGULAMIN
LOKALIZACJA MURALU NA MAPIE
PRZEKRÓJ PRZEJŚCIA PIESZO-ROWEROWEGO
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
UPOWAŻNIENIE
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Po ogłoszeniu Konkursu do Organizatora wpłynęło jedno pytanie. Poniżej publikujemy treść pytania oraz odpowiedź.
Pytanie
„Otóż regulamin wspomina tylko o konieczności podpisania umowy, ale nic nie mówi na temat dodatkowych kosztów realizacji (farby, pędzle, praca wykonawcy, ewentualny dojazd i noclegi). Czy realizacja o której mowa (i zgoda na realizację która jest ściśle związana z wypłaceniem nagrody) ma zostać pokryta z kieszeni organizatora, czy osoby która zdobędzie pierwsza nagrodę?” M. C.
Odpowiedź
Organizator zapewnia farby. Reszta kosztów (pędzle, praca wykonawcy, ewentualny dojazd i noclegi) jest po stronie zwycięzcy – ust. XII pkt 9, 10 Regulaminu. Dlatego właśnie różnica między wysokością pierwszej nagrody a wysokością drugiej i trzeciej jest tak duża (9 000, 600, 400). Nagrodę za pierwsze miejsce Organizator wypłaca Zwycięzcy po wykonaniu i odebraniu dzieła – ust. VII pkt 5 Regulaminu.

ściany czekają na mural

ściany czekają na mural - ściany czekają na mural

ściany czekają na mural

ściany czekają na mural - ściany czekają na mural