Departament Spraw Obywatelskich

Dyrektor Departamentu Krzysztof Kierbedź
ul. Łączności 1
budynek „B”, parter, pokój nr 97
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:

1. Stanowisko ds. organizacyjnych:
Agnieszka Bednarek tel. 55 239 30 96
Sylwia Kłosińska tel. 55 239 31 96
ul. Łączności 1
budynek „B”, parter, pokój nr 96
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Pozwolenie na sprowadzenie zwłok, prochów lub szczątków ludzkich z zagranicy.


2. Stanowisko ds. wydawania i kontroli zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
Agnieszka Sobotowicz tel. 55 237 47 56
Arkadiusz Sikora tel. 55 239 31 06
ul. Łączności 1
budynek „B”, parter, pokój nr 98
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców.


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Przemysław Gajcy
tel. 55 239 30 98
ul. Łączności 1
budynek „B”, parter, pokój nr 94
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Stanowisko ds. obywatelskich:
Justyna Wojdag tel. 55 239 30 95
ul. Łączności 1
budynek „B”, parter, pokój nr 90a
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Wpis do ewidencji oddziałów stowarzyszeń.
- Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
- Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz poświadczeń zgodności duplikatów.
- Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
- Kwalifikacja wojskowa.
- Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
- Pokrywanie opłat i należności mieszkaniowych dla żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.
- Uznawanie za żołnierza samotnego.2. Stanowisko ds. postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji ludności:
Agnieszka Kołakowska tel. 55 239 34 98
Justyna Żwierełło tel. 55 239 34 99
Marta Sosnowska tel. 55 239 34 95
ul. Łączności 1
budynek „B”, parter, pokój nr 95
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Zameldowanie na pobyt stały lub na pobyt czasowy w drodze decyzji administracyjnej.
- Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej.
- Anulowanie zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy w drodze decyzji administracyjnej.

3. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:
Ewidencja ludności, pokój nr 90, tel. 55 239 30 90:

Beata Smolarek
Agnieszka Tkaczuk
Marzena Karbowska
Aneta Broda
Dowody osobiste, pokój nr 92, tel. 55 239 30 91:
Magda Rękas
Anna Drop
Agnieszka Sawicka
Anna Kwiatkowska
Iwona Knapik
Kamila Tymińska

ul. Łączności 1
budynek „B”, parter
fax 55 239 33 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Zameldowanie na pobyt stały czynnością materialno-techniczną.
- Zameldowanie cudzoziemców czynnością materialno-techniczną.
- Zameldowanie na pobyt czasowy czynnością materialno-techniczną.
- Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynnością materialno-techniczną.
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
- Udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
- Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców miasta Elbląg.
- Wydanie dowodu osobistego.
- Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
- Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
- Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Sprawdź czy twój DOWÓD OSOBISTY jest gotowy do odbioru w Urzędzie Miejskim

Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy przybyłym na terytorium RP po 24.02.2022 r.


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Popek
tel. 55 239 31 20
ul. Łączności 1
budynek „D”, parter, pokój nr 3
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Iwona Pilch tel. 55 239 31 55
ul. Łączności 1
budynek „D”, parter, pokój nr 3
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Kurek
tel. 55 239 30 81
ul. Łączności 1
budynek „D”, I piętro, pokój nr 18
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Stanowisko ds. małżeństw:
Ewa Zielińska tel. 55 239 30 82
ul. Łączności 1
budynek „D”, parter, pokój nr 3
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Stanowisko ds. urodzeń:
Ewa Wiśniewska tel. 55 239 30 85
ul. Łączności 1
budynek „D”, I piętro, pokój nr 18
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Stanowisko ds. archiwum:
Justyna Rudnicka tel. 55 239 30 87
Marta Petrykowska tel. 55 239 30 87
Wojciech Zagulski tel. 55 239 30 89
Magdalena Hatta tel. 55 239 30 89
Aleksandra Zenowicz tel. 55 239 30 84
ul. Łączności 1
budynek „D”, parter, pokój nr 1 oraz I piętro, pokój nr 17
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Stanowisko ds. zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska:
Magdalena Latkowska tel. 55 239 31 55
Sylwia Jakowlew tel. 55 239 30 39
ul. Łączności 1
budynek „D”, parter, pokój nr 1
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Stanowisko ds. zgonów:
Beata Zielińska tel. 55 239 30 83
Ewa Stołycia tel. 55 239 30 39
ul. Łączności 1
budynek „D”, patrer, pokój nr 2
fax 55 239 30 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Wykaz kart usług:
- Sporządzenie aktu małżeństwa.
- Sporządzenie aktu zgonu.
- Sporządzenie aktu urodzenia.
- Przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
- Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego.
- Przyjęcie oświadczenia w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
- Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.
- Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
- Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
- Zmiana imion i nazwisk.


Referat Obsługi Kierowców

Kierownik Referatu Obsługi Kierowców:
Marek Szulc tel. 55 237 47 80
Plac Dworcowy 4
budynek PKS, I piętro, pokój nr 4
fax 55 237 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Stanowisko ds. transportu drogowego oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców:
Jerzy Jedynak tel. 55 239 31 22
Krzysztof Ciosek tel. 55 239 31 72
Plac Dworcowy 4
budynek PKS, I piętro, pokój nr 3a
fax 55 237 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Wpis do ewidencji wykładowców.
- Wpis /zmiana zakresu wpisu/ do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów.
- Wydanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów mechanicznych.
- Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
- Wpis do ewidencji instruktorów.
- Wydawanie/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- Wydawanie/zmiana licencji i wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
- Wydawanie zaświadczeń wraz z wypisami na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym.
- Wydawanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń wraz z wypisami na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
- Wydanie/zmiana licencji w zakresie pośrednictwa rzeczy.
- Wydawanie/zmiana zezwolenia i wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy.

2.  Stanowisko ds. rejestracji i ewidencji pojazdów:
Bartłomiej Antczak tel. 55 237 47 77
Roman Makarewicz tel. 55 237 47 76
Jacek Witowski tel. 55 237 47 74
Joanna Wojciechowicz tel. 55 237 47 71
Monika Ropelewska tel. 55 237 47 79
Katarzyna Cabaj tel. 55 237 47 72
Barbara Ciosek tel. 55 237 47 87
Monika Januszewicz-Jernat tel. 55 237 47 73
Plac Dworcowy 4
budynek PKS, I piętro, stanowiska od 1 do 9
fax 55 237 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wykaz kart usług:
- Stała rejestracja pojazdu dotychczas nie rejestrowanego (nowego fabrycznie, zakupionego na terytorium RP).
- Stała rejestracja pojazdu używanego, dotychczas zarejestrowanego w Elblągu.
- Stała rejestracja pojazdu używanego, dotychczas zarejestrowanego poza Elblągiem.
- Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
- Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
- Rejestracja pojazdu przewłaszczonego w całości lub części (np. przez bank jako zabezpieczenie kredytu).
- Stała rejestracja pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
- Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
- Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela.
- Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
- Zgłoszenie sprzedaży pojazdu zarejestrowanego.
- Odbiór dowodu rejestracyjnego.
- Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.
- Wpisanie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści "GAZ".
- Wpisanie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o treści "HAK".
- Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
- Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na adnotacje badań technicznych.
- Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych.
- Wydanie wtórnika karty pojazdu.
- Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej.
- Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
- Wpisanie lub wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym.
- Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmian konstrukcyjnych pojazdu.

3. Stanowisko ds. praw jazdy i ewidencji kierowców:
Ewelina Januszewska tel. 55 237 47 86
Aneta Gródkowska tel. 55 237 47 87
Karolina Wysocka tel. 55 237 47 85
Plac Dworcowy 4
budynek PKS, I piętro, pokój nr 3
fax 55 237 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz kart usług:
- Wydanie prawa jazdy/wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę.
- Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
- Wydanie wtórnika prawa jazdy (zagubienie, zniszczenie, zmiana danych).
- Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo nieokreślone w konwencji o ruchu drogowym.
- Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie UE lub stronę konwencji o ruchu drogowym.
- Dokonanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego.
- Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

4. Stanowisko ds. postępowań administracyjnych z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy:
Monika Kijańska tel. 55 237 47 82
Paulina Tomaszewska tel. 55 237 47 83
Ewelina Arendt tel. 55 237 47 81
Plac Dworcowy 4
budynek PKS, I piętro, pokoje od 10 do 12
Fax 55 237 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wykaz zadań Departamentu
Struktura organizacyjna Departamentu


Informacje:

Informacja o możliwości skorzystania z systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu sprawdzenia terminu produkcji i odbioru:
- prawa jazdy
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html )
- dowodu rejestracyjnego ( https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html)

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zestawienie wyników zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy kandydatów na kierowców szkolonych przez elbląskie ośrodki szkolenia kierowców w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.


WYKAZ LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ W MIEŚCIE ELBLĄG


Proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

Wykaz ośrodków szkolenia kierowców w mieście Elbląg

Wykaz stacji kontroli pojazdów w mieście Elbląg