Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Już 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób:
1.     przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.  Link do strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/
2.    złożyć osobiście w Urzędzie Miasta (druki do pobrania w urzędzie)  - wrzucić do skrzynki podawczej, albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres:  Urząd Miasta Elbląg Departament Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na której znajdują się wszystkie materiały dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularz dla budynków mieszkalnych – formularz A
Formularz dla budynków niemieszkalnych – formularz B

ULOTKA
ULOTKA

Wszelkich informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności udziela:
Departament Ochrony Środowiska
Daria Mroczek
Tel: 55 239 31 10

Wszelkich informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności udziela:

Departament Ochrony Środowiska

Daria Mroczek

Tel: 55 239 31 10