Zmiana wykonawców świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i firm na terenie Gminy Miasto Elbląg

W związku z podpisaniem nowych umów na wywóz odpadów komunalnych Urząd Miejski informuje, że od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana wykonawców świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i firm na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Sektor 1, 3, 4 nieruchomości zamieszkałe i mieszane obsługiwać będzie Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sektor 1, 3, 4 nieruchomości niezamieszkałe (działalność gospodarcza) obsługiwać będzie Cleaner Zakład Sprzątania s. j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz.

Sektor 2 obsługiwać będzie Cleaner Zakład Sprzątania s. j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz.

Sektor 5 obsługiwać będzie Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jakim sektorze znajduje się Państwa nieruchomość znaleźć można na stronie: http://gok.elblag.eu/s/5/podzial-miasta-na-sektory.

Na stronie http://gok.elblag.eu/ znajdą Państwo również wiele przydatnych informacji m. in. o:

    odbiorze odpadów od mieszkańców,

    deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

    segregacji odpadów komunalnych,

    wyznaczonych miejscach zbiórki zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków.