Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w czasie epidemii

KOMUNIKAT PREZYDENTA ELBLĄGA z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom