Podwyżki w sferze samorządowej

konferencja

konferencja - konferencja

O dodatkowych środkach, które udało się wypracować w miejskim budżecie i przeznaczeniu ich na podwyżki w sferze samorządowej mówił dziś podczas konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

- Jak mówiłem wcześniej wielokrotnie, budżet 2020 roku jest budżetem trudnym. Podobnie jak samorządy lokalne w Polsce, wskutek wprowadzonych przez Rząd zmian ustawowych, mamy niższe dochody. W przypadku Elbląga jest to kwota ok. 42,5 mln zł. - rozpoczął prezydent Wróblewski

- Wskutek zmian ustawowych największe obciążenie dla Elbląga na 2020 rok stanowi podwyższenie płacy minimalnej do 2600 zł. Na ten cel Miasto musiało wyasygnować ponad 8 mln zł. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia spowodowało spłaszczenie wynagrodzeń wszystkich pracowników samorządowych, dlatego też podjąłem decyzję o przeanalizowaniu wszystkich kosztów sfery samorządowej. W wyniku tych działań wygospodarowaliśmy ok. 3,6 mln zł, co pozwoli na wprowadzenie podwyżek od 1 maja 300 zł/średnio na etat w całej sferze samorządowej, bez nauczycieli, którzy mają mieć wprowadzoną 6% podwyżkę od 1 września - informował prezydent

- Pragnę podkreślić, iż w trudnych realiach budżetowych, w 2020 roku Miasto przeznaczy łącznie prawie 12 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowniczych ze środków własnych. Jest to duże wyzwanie dla tego budżetu, jak również dla budżetów w latach następnych, w których skokowo wzrosną wydatki bieżące - zaznczył Wróblewski

- Już obecnie analizujemy i opracowujemy różne warianty zachowania równowagi budżetowej w latach następnych.
Pragnę podkreślić, iż wszystkie te działania będą przeprowadzane w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości rozwojowych miasta - zapewnił prezydent