Od poniedziałku kładka przy ul.Kwiatowej zamknięta

Od poniedziałku kładka przy ul. Kwiatowej zamknięta

W związku z planowanymi pracami remontowymi na kładce dla pieszych przy ul. Kwiatowej w Elblągu w ramach zadania pn. „Remont drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Departament Zarząd Dróg (dalej DZD), pełniący funkcje techniczne zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląg”, informujemy, że od najbliższego poniedziałku 27.08.2018r. obiekt zostanie wyłączony z ruchu pieszego, a przejście przez kładkę będzie niemożliwe. Przejście przez rzekę Kumielę będzie możliwe wyłącznie przez sąsiednią kładkę przy ul. Oliwskiej. W ramach powyższego zadania zostanie wymienione istniejąca drewniana nawierzchnia wraz z podkładem oraz odnowa istniejących poręczy stalowych. Przewidywany czas zamknięcia obiektu  to około 7-10 dni. Przepraszamy za utrudnienia.