Aby zapłacić podatek nie musisz stać w kolejce


Aby zapłacić podatek nie musisz stać w kolejce

Pierwszy kwartał to czas uiszczania podatków  i opłat za użytkowanie wieczyste. Przypominamy mieszkańcom, że aby wywiązać się z tego obowiązku nie trzeba przychodzić do Urzędu i stać w kolejce do kasy. Zachęcamy do regulowania należności poprzez płatności elektroniczne. Przypominamy jednocześnie, że w przypadku braku dostępu do internetu, co dotyczy głównie osób starszych -  zapłata podatku może nastąpić przez innego podatnika, gdy kwota podatku nie przekracza 1.000zł. W praktyce oznacza to, iż najbliższa rodzina, np. syn/córka, czy zaufany sąsiad, dysponujący bezpłatnym rachunkiem bankowym może dokonać wpłaty do max. 1.000zł. za rodziców/teściów/znajomych, podając ich dane i nr nieruchomości. Każda taka wpłata jest przekazywana na indywidualne konto podatnika, gdzie podlega zarachowaniu na poczet podatku.