Budżet Elbląga na rok 2018 przyjęty

Budżet Elbląga na rok 2018 przyjęty

Budżet Elbląga na rok 2018 przyjęty - Budżet Elbląga na rok 2018 przyjęty

Podczas wczorajszej sesji radni, po wprowadzeniu autopoprawek i kilku poprawek zgłoszonych przez klubu radnych PiS, przyjęli przygotowany przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego projekt budżetu na rok przyszły. Za przyjęciem budżetu głosowało 22 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Budżet na rok 2018 wynosi 611 755 054 zł. Planowane wydatki wynoszą 605 576 064 zł.

- "Na pewno jest to budżet ukierunkowany na dalszą stabilizację sytuacji finansowej miasta. W pierwszych latach kadencji skupiałem się na zmniejszaniu wydatków bieżących i oszczędnościach. Te działania doprowadziły do zmniejszenia zadłużenia i stabilizacji finansów. Z planowanego na 2015 rok długu publicznego, wynoszącego ponad 75% na dzień złożenia projektu budżetu zadłużenie wynosi 51%, a plan na  koniec 2018 roku przewiduje dług publiczny na poziomie ok. 50%. Rok 2018 będzie więc kontynuacją działań stabilizacyjnych. Po raz trzeci przedkładam budżet, który nie zakłada zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, czy obligacji. Podkreślę również, że aby zmniejszyć dług 2018 roku, dokonaliśmy już częściowych spłat przedterminowych. Należy również zaznaczyć, że będzie to budżet  wykorzystania wszelkich możliwości służących mieszkańcom Elbląga. Nie hamujemy rozwoju miasta" – podkreślał podczas sesji Prezydent Witold Wróblewski.

Około 60 mln przeznaczonych zostanie na inwestycje.

- "Priorytetem tak, jak w latach ubiegłych są inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskałem ponad 143 mln złotych z funduszy unijnych i ministerialnych. Wraz ze środkami unijnymi na inwestycje w Muzeum i  projektami EPWiK łącznie pozyskanych zostało ponad 217 mln zł.
Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2018 roku są: kontynuacja budowy wiaduktu na Zatorze wraz z drogami dojazdowymi i tunelem dla pieszych, budowa bloku operacyjnego i modernizacja 10 oddziałów Szpitala Miejskiego, modernizacja zajezdni tramwajowej i zakup 3 nowych tramwajów, przebudowa Targowiska Miejskiego, kontynuacja modernizacji Muzeum, adaptacja Biblioteki Elbląskiej, czy rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i tworzenie Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, które będzie koordynowało kształcenie zawodowe pod potrzeby lokalnych przedsiębiorców" – wyliczał Prezydent.

Po wprowadzeniu autopoprawek Prezydenta do projektu budżetu i kilku poprawek zgłoszonych przez klubu radnych PiS, radni przyjęli uchwałę. Za przyjęciem budżetu głosowało 22 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.