Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Wczoraj w hali sportowo – widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej odbyło się kolejne z cyklu spotkań prezydenta Witolda Wróblewskiego z elblążanami. Tym razem z prezydentem o rozwoju miasta i swojej dzielnicy rozmawiali mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy.
Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski przedstawił najważniejsze inwestycje miejskie realizowane, bądź planowane do realizacji w najbliższych miesiącach, w tym między dot. między innymi rewitalizacji kąpieliska miejskiego, czy modernizacji szpitala. Mieszkańcy  obejrzeli również animację wiaduktu nad linią kolejową, mającego znacząco usprawnić połączenie Zatorza z pozostałą częścią miasta. Prezydent poinformował także o rozpoczynającej się budowie trakcji tramwajowej w ul. 12-Lutego, staraniach związanych z pozyskaniem środków na I etap modernizacji ulicy Dalekiej i Peryferyjnej oraz planach dotyczących budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Grottgera, Łęczyckiej i Rawskiej.

- „Występujemy do marszałka województwa o zmianę kategorii drogi wojewódzkiej nr 509 na odcinku od skrzyżowania ul. Grottgera z ulicami Łęczycką i Rawską do skrzyżowania Grottgera z Grunwaldzką. Chcemy, aby była to droga powiatowa. To umożliwi nam ubieganie się o środki z programu schetynówek na budowę ronda” – podkreślał Prezydent Witold wróblewski.


Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców biorących udział w spotkaniu była także kwestia rozbudowy cmentarza Dębica, wprowadzenia zielonej fali na sygnalizatorach w ciągu Al. Grunwaldzkiej. Mieszkańcy wnioskowali również o stworzenie przystanku tramwajowego przy Hali Widowiskowo- Sportowej, naprawę ulic w tej części miasta, czy obsadzenie żywopłotem placu zabaw, znajdującego się między ulicami Mickiewicza i Żeromskiego.


Kolejne spotkanie prezydenta Wróblewskiego planowane jest na 21 marca z mieszkańcami Starego Miasta.

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy  spotkali się z prezydentem

Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem - Mieszkańcy Warszawskiego Przedmieścia, Stagniewa i Dębicy spotkali się z prezydentem