Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga - Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga
Elbląga ma kolejnego Honorowego Obywatela. Podczas wczorajszych uroczystości z okazji Święta Niepodległości  akt nadania tego zaszczytnego tytułu wręczony został Panu  Jerzemu  Julianowi Szewczyńskiemu.
Uchwałę w sprawie nadania tytuły Honorowego Obywatela Elbląga Panu  Jerzemu  Julianowi Szewczyńskiemu Rada Miejska jednogłośnie podjęła podczas październikowej sesji. Pan Jerzy Szewczyński ma 93 lata, był żołnierzem Armii Krajowej, od 1947 roku mieszka w Elblągu. Po przejściu na emeryturę całą swoją energię i miłość do ojczyzny skierował na działalność społeczną wśród mieszkańców Elbląga: Kresowiaków, przybyłych z dawnych terenów Polski Wschodniej i licznych grup Sybiraków. Od lat propaguje wśród młodzieży historię Polskiego Państwa Podziemnego,  szczególnie wśród młodego pokolenia. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z uczczeniem w naszym mieście ważnych wydarzeń w historii Polski, m.in. postawienia obelisku upamiętniającego żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, nadania wielu ulicom nazw związanych z najnowszą historią. Co roku organizuje również Opłatek Pojednania, w którym co roku uczestniczy kilkaset osób, jakie przyjechały po wojnie do naszego miasta z Kresów Wschodnich. Jest również prezesem elbląskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna, Grodna i Ziemi Wołyńskiej, a także elbląskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najważniejszych polskich odznaczeń.

Podczas wczorajszej uroczystości Honorowy Obywatel podziękował za tak wysokie odznaczenie, a także życzył elblążanom zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nie kryjąc wzruszenia wyznał również:
 - „Piękna Polsko, Ojczyzno moja...Służyłem Ci tak wiernie i będę służył dopóki sił wystarczy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Jerzy Julian Szewczyński jest siedemnastą osobą, która wyróżniona została przez Radę Miejską tytułem Honorowego Obywatela naszego miasta.

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga - Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga - Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga - Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga

Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga - Jerzy Julian Szewczyński Honorowym Obywatelem Elbląga