Rodzina to moc!

Rodzina to moc!

Rodzina to moc! - Rodzina to moc!

W dniu 24 maja 2019r. w ramach obchodów Dnia Zastępczego Rodzicielstwa odbył się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod nazwą „Rodzina to moc”. Koncert był jednym z elementów prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze oraz jednocześnie podziękowaniem rodzinom zastępczym za ich pracę.

Podczas koncertu trzy rodziny zastępcze zawodowe otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez  Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego. Nagrodę główną otrzymali Państwo Agata i Michał Grędzińscy, natomiast wyróżnienia otrzymali Pani Arletta Kocemba i Państwa Ewa i Krzysztof Żałabowscy. Nagrodę rzeczową w postaci mebli, którą ufundowała firma Meble Wójcik otrzymała Pani Henryka Zielińska, która stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną.

Rodzina to moc!

Rodzina to moc! - Rodzina to moc!