Związek Inwalidów Wojennych - ofiarni od 100 lat

ZIW

ZIW - ZIW

Dziś w elbląskim Parku Traugutta, punktualnie o godz. 12, przed obeliskiem upamiętniającym Związek Inwalidów Wojennych odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy utworzenia tej najstarszej organizacji kombatanckiej.

Nieco wcześniej, o godz. 11, w intencji członków Związku odprawiona została Msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył Biskup Elbląski Jacek Jezierski. Po zakończeniu Mszy uczestnicy przeszli do Parku Traugutta.

W parkowych alejkach i przed obeliskiem zebrali się przedstawiciele władze samorządowych, radni Rady Miejskiej, elbląscy kombatanci, w tym członkowie Związku Inwalidów Wojennych na czele z Panem Kazimierzem Kotowskim prezesem elbląskiego Oddziału Związku oraz gościem - Panem Stanisławem Skrzypskim, prezesem Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Gdański, ponadto przedstawiciele służb mundurowych, żołnierze Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, elblążanie.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Po nim modlitwę w intencji zmarłych członków Związku Inwalidów Wojennych odmówił ks. wikariusz Jacek Białek.

Stanisław Skrzypski prezes Oddziału Gdańskiego ZIW wspomniał o wyjątkowym charakterze i wspaniałej oprawie uroczystości w Elblągu. Podkreślił, że członkowie Związku, to ludzie w podeszłym wieku, a Ci którzy mają za sobą szlak bojowy, to ludzie ponad 90-letni. Wskazywał również, na uroczystość wmurowania w gdańskim Kościele Mariackim gwiazdy, która upamiętnia Związek Inwalidów Wojennych i Ich ziemską drogę. Upomniał się też pamięć o żołnierzach polskich, którzy wraz z frontem wschodnim walczyli np. na Wale Pomorskim.

Natomiast wiceprezydent Elbląga Edward Pietrulewicz mówił do zebranych:
100 lat temu utworzono Związek Inwalidów Wojennych, najstarszą organizację kombatancką w Polsce. To wydarzenie symbolicznie przenosi nas do początków odradzającej się II Rzeczpospolitej. Związek ukazuje nam bowiem, jak tworzyły się zręby państwowości, jak organizowało się życie społeczne i jakie były najpilniejsze potrzeby na ziemiach polskich, przez które przetaczał się wielokrotnie front I wojny światowej.

Związek powstał z potrzeby niesienia pomocy weteranom, którzy wracali z frontów I wojny. W nowym państwie była to jedna z pierwszych form pomocy społecznej, skierowana do ludzi trwale okaleczonych wojną, niejednokrotnie walczących w zaborczych wojskach przeciw sobie.  Związek traktował Ich równo i od początku istnienia zabezpieczał podstawowe interesy swoich członków i Ich rodzin, reprezentował wobec władz, a także budował szacunek na rzecz inwalidów wojennych w polskim społeczeństwie.

Obecny Związek Inwalidów Wojennych RP jest kontynuatorem przedwojennej tradycji i choć w mniejszej skali, jego zadania są aktualne do dziś. Niesie pomoc swoim członkom, dba o godne warunki życia inwalidów oraz ułatwiony dostęp do świadczeń społecznych i zdrowotnych.

W Elblągu szczytną kartę działalności Związku symbolizuje obelisk, który został odsłonięty w Parku Traugutta. Stojąc przed nim pamiętamy, że również w naszym mieście swój dom mają inwalidzi wojenni, oddajemy hołd twórcom Związku i dziękujemy wszystkim jego działaczom, którzy wciąż ofiarnie niosą pomoc ludziom doświadczonym przez tragedię wojny.

Michał Missan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej mówił natomiast: – Dziś oodajemy hołd bohaterom, ludziom dla których hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” to wartości nadrzędne, zarówno w trakcie wojny, jak i w czasie pokoju, za które przelali swoją krew, a teraz jednoczą się by krzewić wiedzę i uczyć kolejne pokolenia miłości do Ojczyzny, prawdziwie patriotycznej postawy i solidarności międzyludzkiej.

W trakcie uroczystości miało miejsce wręczenie odznaczeń z okazji 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej. Krzyż 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP otrzymali Pan Ryszard Sorokosz oraz Pan Anatol Burtowski. Złotą odznakę „Zasłużony dla ZIW” otrzymali: płk Andrzej Duda, płk Krzysztof Klin, Pan Józef Sobolewski, Pani Helena Watkowska, natomiast Srebrną odznakę „Zasłużony dla ZIW” otrzymali: Pani Beata Tuzimek, Pani Genowefa Baditczyk, Pani Maria Sadłowska i Pan Marian Peters.

Odczytany został Apel Pamięci, który przywołał inwalidów wojennych walczących i przelewających krew m.in. na licznych frontach dwóch wojen światowych XX wieku. Apel uhonorowany został salwą honorową, natomiast cała uroczystość zakończyła się składaniem wieńców i kwiatów pod obeliskiem i odegraniem utworu na trąbkę pn. „Śpij kolego”.

Organizatorami wydarzenia byli: Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Antoni Czyżyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz elbląski Oddział Związku Inwalidów Wojennych RP.

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW

ZIW

ZIW - ZIW