Linia nr 12 - kursy w dzień wyborów samorządowych (4.11.2018)

zkm

zkm - zkm

Zarząd Koumunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że dla ułatwienia wyborcom dojazdu do lokalu wyborczego położonego w Próchniku, 4 listopada 2018 autobus linii nr 12 będzie kursował wg poniższego rozkładu jazdy.

 

12

12

12

12 - 12