Magda, Cezary, Anna, Zuzanna, Maciej, Patrycja, Magda, Marta, czyli Ośmiu Wspaniałych

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych

Pomagają starszym i młodszym, biorą udział w różnego rodzaju zbiórkach, udzielają bezpłatnych korepetycji. Dobrze uczą się w szkołach, pomagają w domu i jeszcze znajdują czas na spotkania ze znajomymi. O kim mowa? O młodych elblążanach którzy zgłoszeni zostali do konkursu "8 Wspaniałych". Dziś w Młodzieżowym Domu Kultury poznaliśmy zwycięzców XIX edycji tego Konkursu.

Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych realizowany jest przez samorządy lokalne w całej Polsce. Elbląg dołączył do niego w 1998 r. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań dzieci i młodzieży upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. W konkursie bierze udział młodzież w wieku od 14 do 19 lat. Nagradzane są różne formy aktywności: działalność wolontarystyczna na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do udziału w akcjach prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole, aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

Spośród laureatów edycji lokalnej jury wskazuje reprezentanta do edycji ogólnopolskiej. Z tej grupy wyłaniani są laureaci Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Miasto Elbląg może poszczycić się trzykrotnie zdobytą nagrodą Ogólnopolskiego Laureata Konkursu. Na XIX edycję elbląskiego konkursu wpłynęło 27 wniosków indywidualnych z 10 elbląskich szkół oraz jedno zgłoszenie grupowe.

Ellbląski samorząd reprezentowali podczas gali: Piotr Żuchowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i doradca prezydenta Elbląga, Marek Pruszak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, Małgorzata Adamowicz - Dyrektor Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Jolanta Janowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Elblągu, Małgorzata Sowicka – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM. Na sali byli również obecni dyrektorzy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i burs szkolnych w Elblągu, opiekunowie klubów wolontariatów w szkołach i bursach szkolnych, rodzice laureatów oraz młodzież.

- Konkurs pokazuje Wasze bohaterstwo i postawę humanitaryzmu. Młodzież, która jako postawę życiową wybiera pomoc człowiekowi ukazuje empatię wobec tego co nas otacza. Taka młodzież doskonale radzi sobie później w życiu. Tak organizujecie swój czas, że potraficie pomagać innym. W imieniu prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego gratuluję wszystkim biorącym udział w konkursie, gratuluję nauczycielom oraz rodzicom, którzy mają tak wspaniałe dzieci - mówił Piotr Żuchowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i doradca prezydenta Elbląga

W pierwszej kolejności przyznano wyróżnienia, otrzymali je elbląscy wolontariusze, których można spotkać w szkolnych klubach wolontariackich, domach pomocy społecznej, schroniskach, szpitalach, hospicjach, uczestniczących w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności czy pieniędzy dla potrzebujących. Wyróżnienie specjalne za swoją działalność wolontarystyczną otrzymała od jury konkursu 8 Wspaniałych - DOMINIKA SUCHODOLSKA Z GIMNAZJUM NR 10 w Elblągu.

Wybór najważniejszej Ósemki był niezwykle trudny, podjęło się tego jury w składzie: Janowska Jolanta - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej  w Elblągu i przewodnicząca Komisji 8 Wspaniałych, Jan Redzimski – radny Rady Miejskiej w Elblągu, Edyta Lichacz - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Maria Leszczyńska – inspektor Departamentu Edukacji i Sportu UM, Beata Ragin - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, Agnieszka Mojsiewicz i Magdalena Witkowska - laureatki ubiegłego konkursu 8 wspaniałych.

Tegorocznymi laureatami zostali:

1. Magdalena Dietrych - IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu
2. Cezary Miecielica - Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych
3. Anna Mościcka - IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu,  Bursa Szkolna nr 2 w Elblągu
4. Zuzanna Stepanów - Gimnazjum nr 6 w Elblągu
5. Maciej Warda - Zespół Szkół Technicznych
6. Patrycja Zielińska - Gimnazjum nr 6 w Elblągu
7. Magdalena Panek - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu
8. Marta Olender - Bursa Szkolna nr 3 w Elblągu w Elblągu

Listy gratulacyjne oraz nagrody w imieniu Prezydenta Elbląga wręczyli Pan Piotr Żuchowski doradca Prezydenta oraz Małgorzata Sowicka Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu. Nagrody dla laureatów przygotowała także Rada Miejska w Elblągu, które wręczył Marek Pruszak - Przewodniczący Rady Miejskiej i Pani  Jolanta Janowska – przewodniczącą Komisji 8 Wspaniałych.

Zebrani mogli również zobaczyć film o laureatach konkursu, były to wywiady nagrane z wychowawcami laureatów, prezentujące ich osiągnięcia.

Wyróżnienia otrzymali również nauczyciele, opiekunowie wspaniałej ósemki, otrzymali je: Danuta Stępień - dyrektor Bursy Szkolnej nr 3, Anna Turczyk -  nauczyciel z Zespółu Szkół Technicznych, Anna Guzenda - pedagog z Zespółu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Teresa Mikuła - pedagog z IV Liceum Ogólnokształącego, Marzena Maślińska - nauczyciel z Gimnazjum nr 6, Magdalena Szczypińska –  wychowawca bursy nr 2.

Na eliminacjach ogólnopolskich konkursu, które odbyły się w Warszawie, Elbląg reprezentował Miecielica Cezary. Wielka Gala kończąca XXIII Ogólnopolską Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych odbędzie się 16-18 czerwca 2017 r. w Gdańsku. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele władz samorządowych, terytorialnych oraz laureaci konkursu edycji lokalnych z całej Polski, spośród których wybrana zostanie ósemka najlepszych wolontariuszy. Prezydent Elbląga ufundował w formie nagrody wyjazd do Gdańska dla całej Ósemki laureatów Konkursu Ośmu Wspaniałych.

Galę uświetnił występ artystyczny młodzieży - zespołu wokalnego prowadzonego przez Wojciecha Karpińskiego nauczyciela muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury, kompozytora od wielu lat związanego z elbląskim teatrem, który prowadzi również zespół teatralny. Po krótkim podziękowaniu organizaującym galę, laureatom, nauczycielom oraz rodzicom, Edyta Lichacz dyrektor MDK-u zaprosiła wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych

8 Wspaniałych

8 Wspaniałych - 8 Wspaniałych