Budżet Obywatelski 2017 - od głosowania do rozstrzygnięcia! Zobacz pomysły mieszkańców, które doczekają się realizacji

konferencja

konferencja - konferencja


Dziś w Urzędzie Miejskim zaprezentowane zostały wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2017. Zwycięskie projekty prezentowali Witold Wróblewski prezydent Elbląga i wiceprezydent Janusz Nowak.

Prezydent zaczął jednak od krótkiego sprawozdania z projektów, które mieszkańcy wybrali do realizacji w tym roku. - Większość zadań została już zrealizowana, bądź kończą się ich realizacje. Natomiast jeżeli chodzi o halę Gimanazjum nr 7, to opracowano program funkcjonalno-użytkowy i przygotowujemy procedurę przetargową - mówił prezydent

Przebieg głosowania charakteryzował Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga - W obecnej edycji złożono 223 wnioski, 54 z nich dotyczyły zadań ogólnomiejskich. Głosowaniu poddano 80 wniosków, w tym 8 małych projektów i 23 inwestycje ogólnomiejskie. Wartość zwycięskich projektów to 2.373 820 zł, natomiast łączna wartość wszystkich propozycji to 14.622 200 zł. W tegorocznej edycji głosowało 3 214 osób (2 646 elektronicznie, 568 tradycyjnie).

ZOBACZ ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 - PREZENTACJA