20-lecie Straży Granicznej w Elblągu

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej - 20-lecie Straży Granicznej
Od 20 lat czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i regionu. Elbląska placówka Straży Granicznej obchodzi jubileusz istnienia. Z tej okazji w piątek w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczysta gala, w której uczestniczył Prezydent Witold Wróblewski.
Graniczną placówkę kontrolną w Elblągu otwarto w maju 1996 r. w dniu Święta Straży Granicznej. Jednym z głównych powodów jej utworzenia była ówczesna sytuacja gospodarcza i szybko rozwijający się elbląski port. Dziś w elbląskim oddziale Straży Granicznej pracuje 60 funkcjonariuszy. Placówka prowadzi działalność na terenie Elbląga oraz powiatów: elbląskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyński. Obsługuje również morskie przejścia graniczne w Elblągu i Fromborku. Do najważniejszych zadań formacji należy ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwalczanie przestępczości o charakterze transgranicznym.

„Z okazji jubileuszu 20-lecia Straży Granicznej w Elblągu proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład pracy na rzecz funkcjonowania tutejszej placówki, która stała się istotnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Od dwóch dekad funkcjonariusze stoją na straży ważnego odcinka granicy naszego państwa, a także poprzez liczne akcje i kampanie aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Dziękuję za dotychczasową bardzo dobrą współpracę.  Na kolejne lata życzę wszystkim funkcjonariuszom wszelkiej pomyślności i dalszego rozwoju. Zapewniam jednocześnie, że jako samorząd nadal będziemy wspierać Państwa działalność” - podkreślał podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.


Jubileuszowa uroczystość była nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, ale również do wręczenia nagród i awansów funkcjonariuszom na wyższe stopnie.


Prezydent Witold Wróblewski wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Pruszakiem uhonorowali dotychczasowych komendantów placówki oraz funkcjonariuszy, którzy służą w niej od powstania pamiątkowymi ryngrafami i upominkami.

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej - 20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej - 20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej - 20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej

20-lecie Straży Granicznej - 20-lecie Straży Granicznej