Majowe rocznice - 8 i 9 maja

Majowe rocznice - 8 i 9 maja

W związku z trwającym stanem epidemii nie odbędą się kolejne majowe uroczystości patriotyczne. W najbliższy piątek -  8 maja przypada 75 rocznica zakończenia II wojny światowej, a 9 maja 75 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof, podobozu Elbląg. Zachęcamy mieszkańców i organizacje do indywidualnego uczczenia tych wydarzeń, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W imieniu elblążan hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej złożą przedstawiciele samorządu. W piątek 8 maja o godz. 11.00, na grobach aliantów na cmentarzu Agrykola, kwiaty złożą Prezydent Witold Wróblewski i Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk. Natomiast dzień później o godz. 12.00 przy obelisku przy ul. Lotniczej pamięć więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof uczczą Wiceprezydent Michał Missan wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Czyżykiem.