Miasta partnerskie

Bałtijsk Federacja Rosyjska

Bałtijsk - do 1946 r. Pilawa. Początki sięgają roku 1686. Około 30 tys. mieszkańców. Port wojenny, awanport Kaliningradu połączony z nim kanałem. Miasto usytuowane nad Bałtykiem i Zalewem Kaliningradzkim. Do niedawna, ze względu na obiekty marynarki wojennej przyjechać doń można było tylko za przepustką. Obecnie trwają przygotowania do budowy od strony morza dużego portu handlowego. Atrakcję dla zwiedzających stanowi muzeum morskie. Przed miastem, w miejscowości Tenkity, w roku 1997 ustawiono wykonany w Elblągu, wielki krzyż, upamiętniający miejsce w którym według jednej z poprzednich hipotez męczeńską śmierć miał ponieść Św. Wojciech. Czynione są starania o odbudowę zniszczonego w czasie wojny Starego Miasta i zagospodarowanie rosyjskiej części Mierzei. Nawiązanie współpracy nastąpiło w 1994r. Umowa dotyczy współpracy transgranicznej, architektury i budownictwa, transportu wodnego, obsługi biznesu, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, kultury i sportu.

www.baltijsk.net

Chiny

Miasto położone w środkowych Chinach, nad rzeką Wei He, w dorzeczu Huang He, w prowincji Shaanxi. 320 tys. mieszkańców (1990). Ważny ośrodek przemysłowy i centrum administracyjne, jeden z najstarszych ośrodków "państwa środka". Ośrodek gospodarczy i handlowy. Rozwinięty przemysł metalurgiczny (hutnictwo żelaza), maszynowy (m.in. maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego), elektrotechniczny, włókienniczy (bawełniany), drzewny, papierniczy, zapałczany oraz spożywczy, zakłady naprawcze taboru kolejowego. Ważny węzeł kolejowy. Niewielki port lotniczy. Baoji wzmiankowane było od III w. p.n.e., pierwotnie twierdza osłaniająca od zachodu region Xi'an. Współczesne miasto rozwinęło się po 1937, w związku z budową sieci połączeń kolejowych. Umowę o współpracy między miastami podpisano w 1997 r.
http://www.baoji.gov.cn

Compiegne Francja

Miasto w północnej części Francji, na północny wschód od Paryża, nad rzeką Oise, w Basenie Paryskim. 39,9 tys. mieszkańców (1990). 11 listopada 1918 w Rethondes, w rejonie Compiegne, podpisano układ o kapitulacji Niemiec i zakończeniu I wojny światowej. Ośrodek przemysłu metalowego, maszynowego, chemicznego, spożywczego. Zabytki: gotyckie kościoły: St. Jacques (XIII, XIV w.), St. Antoine (XVI w.), późnogotycki ratusz (XVI w.), pałac klasycystyczny (XVIII w.). Porozumienie o wzajemnych kontaktach podpisano w Compiegne 26 maja 2000r. Ukoronowaniem porozumienia jest umowa o partnerstwie miast bliźniaczych zawarta 9.02.2002r. w Elblągu. Głównym celem współpracy jest rozwój i umacnianie demokracji, a także przyjaźń między narodami Polski i Francji. Partnerzy deklarują działania w celu stałej wymiany doświadczeń i informacji dotyczących wszystkich dziedzin życia swoich miast. Zawarta umowa sprzyja wymianie grup specjalistów, dzieci i młodzieży oraz kontaktom między przedstawicielami stowarzyszeń. Umożliwia kontakty gospodarcze, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.http://www.compiegne.fr

Coquimbo Chile

Serena, La, miasto w północnym Chile, nad rzeką Elqui. Ośrodek administracyjny regionu Coquimbo. 120 tys. mieszkańców (1992). Ośrodek handlowy regionu rolniczego przy Drodze Panamerykańskiej. Przemysł spożywczy, skórzany. Ośrodek turystyczny. Kilkakrotnie niszczone przez trzęsienia ziemi (m.in. w 1922).
Umowę o współpracy między miastami podpisano w 1995r.

http://www.municoquimbo.cl/Portal/index.php

Druskienniki Litwa

Druskienniki (Druskininkai), miasto w południowej części Litwy, na pograniczu z Polską i Białorusią. Położone pośrodku kompleksu leśnego Puszczy Orańsko-Druskiennickiej, będącej przedłużeniem Puszczy Augustowskiej. Około 30 tys. mieszkańców. Znane uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne (borowiny, źródła wód mineralnych). Nowoczesny kompleks sanatoryjny zawiera około 5 tys. miejsc kuracyjnych (leczenie chorób układu trawienia i dróg żółciowych, układu krążenia, górnych dróg oddechowych i chorób kobiecych). Ośrodek rzemiosła artystycznego. Muzeum M.K. Čiurlionisa. Początek współpracy sięga 1996r. kiedy została podpisana umowa o współpracy między Elblągiem i Druskiennikami. Umowa dotyczy współpracy na polu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, wymiany informacji w różnych dziedzinach w tym doświadczeń samorządów.

www.druskininkai.lt

Kaliningrad Federacja Rosyjska

Obwód Kaliningradzki; 450 tys. mieszkańców, port handlowy i rybacki, ośrodek przemysłowy, siedziba władz Obwodu Kaliningradzkiego. Do 1946 Königsberg, polska nazwa Królewiec, miasto w zachodniej Rosji, nad rzeką Pregołą, główne miasto kaliningradzkiego obwodu autonomicznego. Założone w 1255 przez Krzyżaków, odgrywało ważną rolę jako port pruski i członek Hanzy. Od 1457 siedziba wielkiego mistrza krzyżackiego. W 1945 włączone do ZSRR. Silnie rozwinięty przemysł stoczniowy, maszynowy i spożywczy (przetwórstwo ryb). Duży port morski i rybacki. Węzeł kolejowy i port lotniczy. Umowa o współpracy między miastami podpisana została w 1994r. Współpraca dotyczy bezpośrednich kontaktów między organizacjami państwowymi, społecznymi, handlowymi oraz przedsiębiorstwami miast w sferze produkcji i handlu, w dziedzinie kultury, nauki i ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy transgranicznej.

www.okrsovet.klgd.ru

Leer Niemcy

"Brama Wschodniej Fryzji" - tak mówi się i pisze o tym mieście położonym w płn.-zach. części Niemiec. Od zachodu ogranicza je rzeka Ems a od południa inna rzeka - Weda. Z uwagi na swoje dogodne położenie geograficzne a przede wszystkim bogactwo szlaków wodnych miasto ma bogato rozwiniętą komunikację wodną, drogową a nawet własny port lotniczy w Papenburgu. Tak korzystne usytuowanie sprawia, że Leer słynie z przemysłu stoczniowego, portu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa, handlu, rzemiosła i dającej coraz większe dochody turystyki. W chwili obecnej liczba mieszkańców sięga 35 tysięcy - ich przeważająca większość aktywnie uczestniczy w szeregu imprez kulturalno-rozrywkowych, co sprawia, że miasto staje się centrum kulturalnym w regionie. Na podstawie wzajemnego oświadczenia o "Przyjaznych stosunkach pomiędzy miastami" z dnia 27.06.1992r, podpisano 23.06.2001r. w Elblągu umowę o partnerstwie i współpracy, której celem jest wymiana informacji i współpracy w różnych dziedzinach, doświadczeń samorządów komunalnych, współpraca w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, oświaty, kultury i sportu.
http://www.leer.de

Liepaja Łotwa

Lipawa, Liepaja, do 1917 Libawa, Lijepaja, miasto w zachodniej Łotwie, nad Morzem Bałtyckim. 114 tys. mieszkańców (1992). Historia: wzmiankowana 1253 jako osada rybacka, 1263 jako twierdza inflanckiego Zakonu Kawalerów Mieczowych. Prawa miejskie 1625. 1795, wraz z księstwem Kurlandii i Semigalii, włączona do Rosji. Rozwijała się gospodarczo dzięki połączeniu kolejowemu z Romnym (1877). 1918-1940 w granicach Łotwy. 1940-1990 w Łotewskiej SRR, od 1990 w niepodległej Łotwie. Zakłady przemysłu maszynowego, metalowego, spożywczego, włókienniczego, skórzanego, obuwniczego, drzewnego. Port handlowy i rybacki. Uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne. Węzeł komunikacyjny. Wyższa szkoła pedagogiczna. Zabytki: barokowy zbór luterański (XVIII w.), domy na wybrzeżu portowym (XVII-XVIII w.).
Umowa o współpracy między miastami podpisana została w 1991r. Współpraca dotyczy kontaktów między mieszkańcami obu miast, współpracy instytucji kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych, a także firm, organizacji społecznych i samorządowych.

www.liepaja.lv

Nowogródek Białoruś

Nowogródek, Nawahrudak, miasto w zachodniej części Białorusi, na Wyżynie Białoruskiej, w obwodzie grodzieńskim, 50 km na północny-zachód od Baranowicz. Około 30 tys. mieszkańców. W XI w. stolica samodzielnego księstwa ruskiego. W XIII w. przyłączony do Litwy. Miejsce chrztu i koronacji Mendoga (1251). Od 1507 stolica województwa, od 1581 siedziba Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1795 włączony do Rosji. Miejsce chrztu i pobytu w dzieciństwie A. Mickiewicza. W okresie międzywojennym w granicach Polski, pełnił funkcję miasta wojewódzkiego. W 1939 zajęty przez ZSRR, od 1991 w granicach niepodległej Białorusi. Przemysł spożywczy lekki (odzież). Muzeum A. Mickiewicza (wzniesiony 1988 na miejscu dworu rodziny Mickiewiczów). Umowę o współpracy obu miast podpisano w 1995r. Współpraca dotyczy kontaktów w zakresie ekonomii, kultury, oświaty, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, sportu i turystyki.

www.novogrudok.grodno-region.by

Ronneby Szwecja

Miasto w prowincji Blekinge, regionie zwanym "zielony ogród Szwecji", ośrodek przemysłowy i administracyjny. Jedno z dziesięciu europejskich miast wiodących w dziedzinie informatyki. Ronneby, nad rzeką Ronnebyan, 30 tys. mieszkańców. Lokowane ok. 1230. Prawa miejskie do 1679 i ponownie od 1879. Wielokrotnie niszczone podczas wojen szwedzko-duńskich. 1564 żołnierze króla Eryka XIV zamordowali szukających schronienia w tutejszym kościele ok. 2000 mieszkańców miasta. W XVII w. po założeniu Karlskrony znaczenie miasta jako ośrodka handlowego upadło. Umowę o przyjaźni miast podpisano 16 maja 1991r. Obie strony zadeklarowały gotowość współpracy w dziedzinie wymiany studentów i młodzieży, wymiany informacji, kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami, wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej oraz współpracy na polu ochrony środowiska.
http://www.ronneby.se