Honorowi Obywatele Elbląga

Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł IIPapież odwiedził Elbląg w dniu 6 czerwca 1999 roku. Na lotnisku sportowym odprawił mszę św., w której uczestniczyło ok. 300.000 wiernych. Zasługi papieża Jana Pawła II dziś zwanego „Wielkim” są powszechnie znane.
Honorowe obywatelstwo zostało przyznane uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr VII/191/99 z dnia 19 maja 1999 r.


Stanisław WójcickiPodczas kampanii wrześniowej brał udział w obronie wschodnich ziem Rzeczypospolitej, uczestnicząc m.in. w bitwach pod Pińskiem i Wilanowem. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dostał się do niewoli sowieckiej. Następnie przekazany został przez Rosjan Niemcom. Przebywał w oflagu niemieckim. Zwolniony, powrócił w rodzinne strony, w okolice Starachowic. Trafił do oddziału „Szarego” – później 33 pułk piechoty legionów AK. Po zakończeniu działań wojennych, w składzie Morskiej Grupy Operacyjnej, dotarł do Elbląga 24 marca 1945 roku. Zadaniem grupy było m.in. zabezpieczenie urządzeń portowych, ochrona resztek ocalałego majątku. Zadanie to zostało wykonane dzięki ofiarności i zdecydowanym działaniom ekipy Morskiej Grupy Operacyjnej.
Honorowe obywatelstwo zostało nadane uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXX/248/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.

Generał bryg. Bolesław Nieczuja-OstrowskiSzkołę oficerską ukończył w 1931 roku. Podczas kampanii wrześniowej dowodził kompanią a następnie batalionem. Za męstwo na polu walki został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po ucieczce z niemieckiej niewoli działał w konspiracji Związku Walki Zbrojnej we Lwowie a następnie na terenie Podkarpacia i Ziemi Krakowskiej. W 1944 roku został mianowany dowódcą 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej operującej w okolicach Miechowa, Olkusza i Pińczowa. Po rozwiązaniu oddziału przybył z grupą swoich żołnierzy do Elbląga. W 1947 roku został aresztowany. Dwukrotnie skazany na karę śmierci. Więzienie opuścił po 7 latach pobytu w celi. W 1991 roku został mianowany na stopień generała brygady.
Honorowe obywatelstwo nadano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXX/248/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.

Ks. dr Mieczysław JózefczykOd wielu lat związany z Elblągiem jako kapłan. Ksiądz infułat dr Mieczysław Józefczyk był od 1968 roku proboszczem Kościoła pw. św. Mikołaja (obecnie Katedra pw. Św. Mikołaja). Kapelan AK. Zasłużony dla architektury i ratowania zabytków Elbląga. Autor cenionych publikacji na temat dziejów miasta a także historii Kościoła w Elblągu.
Honorowe obywatelstwo przyznano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr LIV/523/94 z dnia 19 maja 1994 r.

Stanisław PiekarskiPrzybył do Elbląga 16 czerwca 1945 roku. Został tu skierowany wraz z grupą tramwajarzy. Ich zadaniem była odbudowa i uruchomienie komunikacji tramwajowej.
Stanisław Piekarski został kierownikiem technicznym nowo uruchomionego po wojnie zakładu o nazwie Tramwaje Elbląskie. Stan zniszczeń obiektów i taboru w Elblągu był tak duży, że eksperci sugerowali likwidację sieci tramwajowej i wywiezienie resztek taboru do innych ośrodków. Determinacja elbląskich tramwajarzy sprawiła, że pierwsze tramwaje pojawiły się na ulicach Elbląga już 6 czerwca 1946 roku. Był to początek reaktywowania komunikacji tramwajowej w mieście.
Honorowe obywatelstwo nadano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr VI/76/94 z dnia 15 grudnia 1994 r.

Lech BaranowskiOrganizator poczty w Elblągu. Członek pierwszej grupy pocztowców, którzy w dniu 14.04.1945 dotarli do Elbląga. Lech Baranowski zorganizował pierwszy urząd pocztowy na terenie miasta a także spedycję przesyłek pocztowych. Pierwszą pieczątkę zrobił sam z gumy wykrawając napis skalpelem chirurgicznym. Podłączył pierwsze telefony do urzędów i instytucji miejskich. Gromadził pozostawiony sprzęt, który później posłużył do uruchomienia systemu łączności telefonicznej w Elblągu. Przez wiele lat związany z pocztą.
Honorowe obywatelstwo przyznano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr VIII/155/95 z dnia 20 kwietnia 1995 r.Hans-Gunther Schrock-OpitzObywatel Niemiec, obecnie mieszkaniec Leer we Wschodniej Fryzji. Przyjaciel Elbląga oraz młodzieży. Dzięki jego inicjatywie doszło do podpisania umowy o współpracy między Elblągiem a Leer. Po wojnie Hans-Gunther Schrock-Opitz został nauczycielem tańca. Założył własną szkołę tańca w Leer. Został znanym w Dolnej Saksonii animatorem kultury, instruktorem nauki tańca. Przez wiele lat był także członkiem jury międzynarodowych konkursów tanecznych. Wiele tysięcy mieszkańców Dolnej Saksonii nauczyło się tańczyć dzięki niespożytej energii i tanecznej pasji Hansa-Gunther Schrock-Opitza. Wielokrotnie odwiedzał Elbląg, wspierał wymianę młodzieży i kontakty kulturalne między Elblągiem a Leer.
Honorowe obywatelstwo nadano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXV/467/97 z dnia 12 czerwca 1997 r.

Helena PilejczykPrzybyła do Elbląga z rodzicami w 1950 roku. Pierwszą pracę w Elblągu podjęła w szkole podstawowej. Od 1972 roku pracowała w Wydziale Prawnym Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. Znana była jako lekkoatletka, jednak jej talent ujawnił się w innej dyscyplinie – jeździe szybkiej na lodzie. Zdobyła m.in. brązowy medal olimpijski w jeździe szybkiej na lodzie na 1500 metrów na Olimpiadzie w Squaw Halley w 1960 roku. Ustanowiła 48 rekordów Polski. Wychowała wielu znakomitych zawodników, którzy idąc w jej ślady zdobywali medale i ustanawiali kolejne rekordy. Helena Pilejczyk jest wybitną trenerką i wychowawcą młodzieży, która dzięki sportowym osiągnięciom rozsławiła Elbląg.
Honorowe obywatelstwo nadano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXIX/960/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r.

Ryszard RynkowskiUrodził się w Elblągu. Był uczniem klasy fortepianu w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej i uczniem I Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie zaczął swoją karierę piosenkarską i kompozytorską. Jest artystą cenionym przez przedstawicieli młodego pokolenia a także starszych fanów, pełnych podziwu dla jego piosenkarskiego talentu. Powszechnie znane są także jego przedsięwzięcia filantropijne. Za działalność na rzecz dzieci został uhonorowany „Orderem Uśmiechu”. Honorowe obywatelstwo zostało przyznane uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXIX/961/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r.Hans Jurgen SchuchPrzewodniczący Związku Elblążan w Niemczech i prezes Stowarzyszenia „Truso”. Ma swój duży wkład w zachowanie i rozwój kultury w Elblągu. Historię regionu przybliża dzięki publikacjom i wydawnictwom (seria „Zeszyty elbląskie”, gazeta „Wiadomości Elbląskie”. Wygłosił wiele referatów podczas konferencji naukowych i popularno-naukowych na temat przeszłości miasta i regionu. Dzięki jego pomocy pozyskano fundusze na remont katedry, Galerii-El, na odbudowę wielu kamieniczek dla potrzeb instytucji charytatywnych i kulturalnych m.in. Biblioteki Elbląskiej. Orędownik współpracy między byłymi a obecnymi mieszkańcami Elbląga.
Honorowe obywatelstwo zostało przyznane uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr VIII/119/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.

Ojciec Czesław Andrzej KlimuszkoFranciszkanin. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1934 roku. Podczas II Wojny Światowej ukrywał się w wielu miejscowościach. Ten dramatyczny okres wyzwolił jego niezwykłe zdolności. W Elblągu Ojciec Andrzej Klimuszko znalazł się w 1961 roku. Przez dwadzieścia lat służył ludziom chorym i potrzebującym pomocy w odnalezieniu osób zaginionych. Zasłynął jako jasnowidz. Na podstawie fotografii potrafił określić losy poszukiwanych osób. Zajmował się także z powodzeniem ziołolecznictwem. Pozostawił spisane zestawy ziół na ok. 127 chorób i dolegliwości, z których chorzy korzystają do tej pory.
Honorowe obywatelstwo nadano pośmiertnie uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XIII/265/2004 z dnia 19 lutego 2004 r.


Prof. Henryk IwaniecMatematyk. Ukończył Technikum Mechaniczne w Elblągu. W 1971 roku ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim a rok później obronił doktorat z matematyki na tej samej uczelni. W latach 1971 – 83 pracował w Instytucie Matematyki PAN. W 1976 roku obronił rozprawę habilitacyjną. W 1983 roku osiadł w USA. Był pracownikiem kilku uczelni wyższych. W styczniu 1987 roku objął stanowisko profesora matematyki na Uniwersytecie Rutgersa w New Jersey, które sprawuje do dziś opiekując się doktorantami. W 1995 roku został członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauk. Prof. Henryk Iwaniec jest światowej sławy matematykiem, specjalizującym się w teorii liczb pierwszych. Autor 190 opracowań naukowych.
Honorowe obywatelstwo przyznano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006 r.

Prof. Marian BiskupZwiązki Profesora Mariana Biskupa z Elblągiem rozpoczęły się w 1946 roku, kiedy po raz pierwszy odwiedził nasze miasto. Plonem pobytu w Elblągu był pierwszy zarys historii miasta w języku polskim, dotyczący średniowiecza i okresu nowożytnego. W ocenie historyków były to prace pionierskie, które do dziś nic nie straciły na swojej naukowej wartości, ale co więcej stanowiły punkt wyjścia do dalszych badań.
Kiedy powstały w 1957 roku elbląski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego powziął zamiar wydawania czasopisma „Rocznik Elbląski” o poparcie dla tego projektu, a następnie o objęcie funkcji redaktora naukowego zwrócono się właśnie do Pana Profesora Mariana Biskupa. Pierwszy tom „Rocznika Elbląskiego” ukazał się w 1961 roku. Otwierał go artykuł Pana Mariana Biskupa pt. „Potrzeby historiograficzne Elbląga i jego regionu. Profesor Marian Biskup zredagował w latach 1961 – 1985 dziesięć tomów „Rocznika Elbląskiego”. Dzięki Jego pracy czasopismo to utrzymywało wysoki poziom naukowy, stało się znane w kraju i zagranicą. Dzisiaj Pan Profesor pozostaje honorowym członkiem komitetu redakcyjnego. Jest godnym naśladowania przykładem osoby, która potrafiła przez całe życie harmonijnie łączyć swoje powołanie naukowe z działalnością popularyzatorską i wychowawczą niejednokrotnie wymagającą równie wielkiej pasji i zaangażowania. Z jej owoców skorzystał także Elbląg.
Honorowe Obywatelstwo przyznane zostało uchwała Rady Miejskiej Elbląga nr VI/62/2007 z dnia 19.04.2007r.

Gerard Jürgen Blum KwiatkowskiGerard Jürgen Blum Kwiatkowski urodził się 22 października 1930 roku. Przez wiele lat jako artysta plastyk związany był z Elblągiem, gdzie mieszkał i tworzył. Działalność artystyczną rozpoczął w latach 50-tych. Był współzałożycielem i kierownikiem Klubu Młodej Inteligencji „Czerwona Oberża” w Elblągu (1956-1961). W 1961 r., już jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków zwrócił się do władz elbląskich o powierzenie jego opiece ruin kościoła podominikańskiego na Starym Mieście w celu urządzenia w jego ocalałych pomieszczeniach pracowni i galerii sztuki. Pierwsza wystawa w Laboratorium Sztuki Galeria EL odbyła się w 1961 roku i prezentowała malarstwo Janusza Hankowskiego oraz rzeźby Gerarda Kwiatkowskiego.

Ryszard TomczykRyszard Tomczyk jest artystą zajmującym się czynnie wieloma dziedzinami sztuki – malarstwem, rysunkiem, literaturą, krytyką teatralną oraz literacką. Jest publicystą i recenzentem kultury, autorem licznych publikacji książkowych. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Plastyków i Członek Związku Literatów Polskich.

Lech WałęsaLech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku. Pierwsze wzmianki dotyczące jego działalności opozycyjnej pochodzą z 1968 roku, kiedy nakłaniał kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających strajki studentów. Od tamtego czasu zaczął coraz aktywniej angażować się w sprawy społeczne. W trakcie trwania strajku w grudniu 1970 roku był aktywnym uczestnikiem prac i jednym z przywódców Komitetu Strajkowego, pojawiła się nawet propozycja, by został jego przewodniczącym.

Jerzy Julian Szewczyński urodzony w 1922 roku od roku 1947 mieszkał w Elblągu. W sierpniu 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej pracował i jednocześnie uczęszczał do gimnazjum na Tajnych Kompletach. 1 września 1943 roku został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej przyjmując wówczas pseudonim „Kowal”. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w kwietniu 1944 roku został zmobilizowany i skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Po przejściu na emeryturę całą swoją energię i miłość do ojczyzny skierował na działalność społeczną, wśród mieszkańców Elbląga, Kresowiaków, przybyłych z dawnych terenów Polski Wschodniej i  licznych grup Sybiraków.
      Od roku 1990 był Przewodniczącym Zarządu i kierował działalnością Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.  Był również Przewodniczącym Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Przewodniczącym Rady Kombatantów przy Prezydencie Elbląga.                              
       Jerzy Julian Szewczyński propagował wśród młodzieży historię Polskiego Państwa Podziemnego. Za swoją pracą i działalność na rzecz niepodległej Polski był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi w tym m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w wieloletniej działalności społecznej.

Honorowe obywatelstwo nadano Uchwalą Rady Miejskiej Nr X/178/2015 z dnia 29 października 2015 roku.