Badacze Wody

Badacz Wody
Klub Młodych Odkrywców Tropeczki ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu został laureatem międzynarodowego projektu Badacz Wody.
Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Program realizowany jest w 11 krajach. Wspiera uczniów w wieku od 8 do 14 lat w prowadzonej przez nich misji ratowania zasobów wodnych naszej planety. Zgodnie z założeniami projektu  do września 2016 roku, dzięki edukacji młodego pokolenia 240 000 m3 wody zostanie zaoszczędzonych. Jest to  równowartość 95 basenów olimpijskich.
Wśród uczestników programu są uczniowie Klubu Młodych Odkrywców Tropeczki ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu, którzy dzięki swojej pracy i aktywności na rzecz ochrony wody znaleźli się w gronie 5  laureatów międzynarodowego projektu. We wrześniu elbląscy uczniowie uczestniczyli w gali podsumowującej projekt w roku szkolnym 20154/15. Spotkanie w Warszawie było okazją do zaprezentowania rezultatów swojej pracy. Serdecznie gratulujemy młodym badaczom sukcesów na polu ekologii i życzymy kolejnych.


foto -http://www.badaczwody.pl