Pracownia odnawialnych źródeł energii

pracownia

pracownia - pracownia

W Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu uruchomiono nowoczesną pracownię odnawialnych źródeł energii.

Stworzenie nowoczesnej pracowni systemów energetyki odnawialnej i instalacji sanitarnych do nauki zagadnień z zakresu między innymi fotowoltaiki było możliwe dzięki realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Elblągu – etap II" przez Gminę Miasto Elbląg, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. Coraz więcej inwestycji związanych z OZE sprawia, że zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem o pewnej przyszłości. Już dzisiaj specjaliści są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Kierunek otwiera przed absolwentami szereg możliwości związanych z jedną z najszybciej rozwijających się branż, jaką jest energetyka odnawialna. – Chodzi przede wszystkim o montaż, serwisowanie i eksploatację paneli fotowoltaicznych – zauważa dyrektor szkoły Dorota Bajor.

W czasie kiedy nasi uczniowie nie mogli uczęszczać do szkoły, przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe oraz zainstalowano nowe wyposażenie. Dokładamy wszelkich starań aby kształcenie odbywało się na najwyższym poziomie Nasz cel to nowoczesna i przyjazna uczniom szkoła branżowa kształcąca absolwenta, który swobodnie będzie poruszał się na rynku pracy – dodaje dyrektor szkoły. Na realizację całego projektu pozyskaliśmy kwotę prawie 1.000.000,00 zł.

Oprócz nowo uruchomionej pracowni, w ramach realizacji projektu szkoła pozyskała pracownię analizy biologiczno-chemicznej oraz projektowania fryzur dla zawodów: fryzjer i technik usług fryzjerskich; pracownię materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna dla zawodów: stolarz i technik technologii drewna; pracownię eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej oraz elektroenergetyki dla zawodu technik energetyk oraz pracownię rysunku technicznego.

Po wakacjach uczniowie wrócą zatem do nowej szkolnej rzeczywistości. Wszystkie pracownie przygotowane są na innowacyjne prowadzanie zajęć lekcyjnych. Ponadto nasi nauczyciele zawodowcy, zdobyli dodatkowe kompetencje uczestnicząc w wielu kursach i odbyli staże u pracodawców.

Mamy nadzieję, że nasza oferta zainteresuje także uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

pracownia

pracownia - pracownia

pracownia

pracownia - pracownia

pracownia

pracownia - pracownia

pracownia

pracownia - pracownia

pracownia

pracownia - pracownia

pracownia

pracownia - pracownia

pracownia

pracownia - pracownia