OSCAR EDUKACJI SZKOLNEJ dla SOSW Nr 1

gala

gala - gala

Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 3 grudnia 2019 r., w Zamku Ujazdowskim w Warszawie podczas Gali EDUinspiracje odbyło się uroczyste wręczenie nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs EDUinspiracje w 2019 roku odbywał się po hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!”. Jego celem było upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Cele konkursu to także wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu; wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem; promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska. Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu. Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej będą przeprowadzać przedstawiciele  FRSE. Nominacje wraz z uzupełnioną dokumentacją oceniają eksperci FRSE, którzy przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu. Końcowego wyboru laureatów dokonuje Kapituła.

W 10 kategoriach konkursowych nominowano 48 instytucji z całej Polski. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu otrzymał nominację w kategorii PO WER – Edukacja szkolna, za realizację projektu „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty”. Podczas Gali wręczenia nagród nasza placówka zdobyła „OSCARA EDUKACJI SZKOLNEJ”.

gala

gala - gala

gala

gala - gala

gala

gala - gala

gala

gala - gala