Skorzystaj z kursów i szkoleń w CKZiU

CKZiU

CKZiU - CKZiU

Za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się kolejny rok szkolny. Dlatego też Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu przygotowało ofertę edukacyjną dla osób dorosłych.   

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia umożliwiająca zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Dla osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia realizowane są w dni wolne od pracy. Dlatego oferta jest skierowana do wszystkich chętnych: tych, którzy ukończyli gimnazjum czy szkołę podstawową, uczących się w szkołach zawodowych, szkołach branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących, studiujących lub po studiach, pracujących lub niepracujących, chcących zdobyć nowy zawód lub też przekwalifikować się. Nauka jest całkowicie bezpłatna. Część zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu. Centrum posiada najnowocześniejsze wyposażenie w pracowniach specjalistycznych. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 20 mln złotych. Poniżej proponowane zawody:      

1)    operator obrabiarek skrawających,
2)    technik mechanik,
3)    elektryk,
4)    elektronik,
5)    technik elektronik,
6)    fryzjer,
7)    technik usług fryzjerskich,
8)    krawiec,
9)    mechanik pojazdów samochodowych,
10)    stolarz,
11)    florysta,
12)    pszczelarz,
13)    montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
14)    technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
15)    technik informatyk,
16)    technik grafiki i poligrafiki cyfrowej.

2. Szkoła policealna
       1) technik administracji,
       2) technik rachunkowości,
       3) technik BHP,
       4) technik archiwista,
       5) technik informatyk,
       6) technik usług pocztowych i finansowych.

3. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – na podbudowie gimnazjum / szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to systemowe rozwiązanie dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły zawodowej lub technikum, a są np. uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Reasumując – mogą oni jednocześnie uczestniczyć w szkoleniach na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w liceum ogólnokształcącym.

4. Szkoła podstawowa dla dorosłych – umożliwia ukończenie kwalifikacji na poziomie podstawowym. Jest ona skierowana dla osób, które z jakiejkolwiek przyczyny nie uzyskały takiego wykształcenia lub też do tych, którzy mają trudności ucząc się w szkołach w systemie dziennym. Do tej szkoły mogą uczęszczać także osoby niepełnoletnie skierowane przez Ochotniczy Hufiec Pracy.
5. Kursy krótkoterminowe płatne
1) spawalnicze ( TIG 141, MAG 135, 311, 111) zgodne z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz TUV
2) programisty i operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
3) inne wynikające z potrzeb osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje uzyskasz:
-  na stronie internetowej www: ckziuelblag.pl, FB
- pod numerem telefonu  55 625-67-25 lub 55 625 88 01
- osobiście w sekretariatach  przy ul. Bema 54 i  ul. Rawska 3