Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty! - Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu oraz Welcome Airport Services, spółka zajmująca się naziemną obsługą lotnisk rozpoczęły program kształcenia uczniów w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Cykl szkoleń zainaugurował  Pan Grzegorz Kowalczyk, Head of Passenger Service Department Welcome Airport  Services - kierownik oddziału w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Zgodnie z podpisanym kwietniu tego roku porozumieniem, uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych będą doskonalić swoje umiejętności w szkole pod okiem pracowników lotniska oraz wyjeżdżać na szkolenia praktyczne do Gdańska.

Grupa najlepszych uczniów odbędzie w kwietniu miesięczną praktykę zawodową na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku. Uczniowie w czasie trwania projektu będą mogli zetknąć się w praktyce z rzeczywistością lotniczą i zweryfikować swoje oczekiwania odnośnie przyszłości. Firma zaoferowała uczniom możliwość sprawdzenia się w prawdziwej obsłudze pasażerskiej oraz obsłudze samolotów.
Porozumienie zostało podpisane na rok, dzięki innowacji napisanej przez jednego z nauczycieli szkoły. Jeśli okaże się sukcesem, zostanie przedłużone na kolejne lata. Do projektu zostali wybrani z klasy trzeciej najlepsi uczniowie, którzy wykazali wiedzę i predyspozycje do pracy w zawodzie. Na najlepszych będą czekały oferty zatrudnienia.

Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie spowoduje, iż uczniowie będą mogli szukać pracy zarówno u partnera programu jak i w konkurencyjnych firmach związanych z lotnictwem.

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty! - Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty! - Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty! - Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty! - Program: Pracownik Obsługi Lotniskowej w ZSG rozpoczęty!

 

Aleksandra Lewandowska
nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych