IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

We wtorek 19 września w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu odbyła się kolejna, IX już edycja Wampiriady, czyli honorowego oddawania krwi przez uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Zespół Szkół Gospodarczych już kolejny rok uczestniczy w tej akcji, która wciąż spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczna zbiórka krwi była jednak niezwykle szczególna, gdyż pomoc niesiona była z myślą o pracownicy naszej szkoły, która zmaga się z ciężką chorobą. W takiej chwili każdy, kto spełniał warunki, przyłączył się do naszej akcji. Szczególnie cieszy fakt, iż mimo, że najstarsze klasy opuściły już mury naszej szkoły w maju, w bieżącym roku szkolnym ich młodsi koledzy i koleżanki dzielnie oraz z zaangażowaniem kontynuują tradycję oddawania krwi w naszej szkole - wielu z nich zrobiło to po raz pierwszy.

We wrześniowej edycji, po przeprowadzeniu badań weryfikacyjnych do oddania krwi zakwalifikowano około 50 uczniów i nauczycieli, którym łącznie udało się przekazać około 20 litrów drogocennego płynu. Niestety z przyczyn niezależnych od szkoły nie udało się pobrać krwi od wszystkich, którzy taką chęć zgłosili, dlatego wszystkich zawiedzionych zapraszamy do zgłoszenia się w najbliższych dniach bezpośrednio do Centrum Krwiodawstwa przy ul. Bema 80 w godzinach od 7.30 do 12.00 i podania, że oddają krew na rzecz naszej pracownicy z ramienia naszej szkoły. Wszystkie osoby, które dzisiaj oddały krew po raz pierwszy otrzymają książeczki honorowego dawcy krwi i przy kolejnej turze nie będą już musiały przechodzić tak dokładnej weryfikacji przez lekarza i laboratorium.
Wszystkim naszym dzielnym uczniom oraz nauczycielom, którzy i tym razem nie zawiedli honorowo oddając krew serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnej edycji!

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG

IX Wampiriada w ZSG - IX Wampiriada w ZSG

Organizator akcji
Alina Godlewska