Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dyrektor Departamentu - Geodeta Miejski – Sławomir Skorupa
Sekretariat: Budynek "B", I piętro, pokój 131
tel.: +48 55 239 31 30, +48 55 239 32 80
fax: +48 55 239 31 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneta Kordas – jednoosobowe stanowisko ds. kancelaryjnych
pokój 131
tel.: +48 55 239 31 30

Lidia Więcławska – jednoosobowe stanowisko ds. organizacyjnych
pokój 131
tel.: +48 55 239 32 80

Teresa Maćkiewicz – jednoosobowe stanowisko ds. finansowo-budżetowych
pokój 140
tel.: +48 55 239 31 32


Do zadań Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji należy:

1.    Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi miejski zasób nieruchomości.
2.    Dysponowanie w imieniu Prezydenta gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
3.    Nabywanie nieruchomości na cele publiczne oraz na zadania własne gminy i powiatu.
4.    Zbywanie nieruchomości gruntowych i lokalowych.
5.    Ustalanie opłat i odszkodowań z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.    Realizacja polityki mieszkaniowej Miasta.
7.    Nadzór nad Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
8.    Prowadzenie spraw związanych z oszacowaniem i sprzedażą pojazdów o wartości powyżej1000 złotych usuniętych z dróg w mieście Elblągu w trybie ustawy prawo  o ruchu drogowym.
9.    Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10.    Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
11.    Zakładanie osnów szczegółowych.
12.    Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
13.    Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz ustalanie numerów porządkowych nieruchomości.
14.    Zatwierdzanie podziałów nieruchomości oraz dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości.
15.    Przeprowadzanie scalania lub wymiany gruntów.
16.    Prowadzenie spraw dotyczących nadawania i zmian nazewnictwa ulic i placów.
17.    Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
18.    Występowanie do Sądu o wydanie orzeczenia o stwierdzeniu nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
19.    Naliczanie opłat adiacenckich spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałów nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa.
20.    Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i ustalanie odszkodowania z tego tytułu.

Struktura Departamentu
Schemat organizacyjny Departamentu


Szczegółowe zadania i strukturę Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji określa Zarządzenie Nr 292/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12 lipca 2021 r.


Anna Stąpór – trzyosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich
pokój 138
tel.: +48 55 237 47 04

Karolina Czerwiec – trzyosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich
pokój 138
tel.: +48 55 237 47 03

Piotr Sosnowski – trzyosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykony-wania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich
pokój 139
tel.: +48 55 237 47 02


Karty usług trzyosobowego stanowiska ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich


Referat Sprzedaży i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu - Beata Kunc
pokój 133 - 134
tel. +48 55 239 31 40

Aleksandra Kłos – czteroosobowe stanowisko ds. zbywania nieruchomości
pokój 133 - 134
tel.: +48 55 239 31 41

Katarzyna Zaborowska – czteroosobowe stanowisko ds. zbywania nieruchomości
pokój 133 - 134
tel.: +48 55 239 34 51

Anna Szczęśniak – czteroosobowe stanowisko ds. zbywania nieruchomości
pokój 141
tel.: +48 55 239 31 33

Arleta Torbicz – czteroosobowe stanowisko ds. zbywania nieruchomości (w zastępstwie Agnieszka Pohlid)
pokój 141
tel.: +48 55 239 31 38

Sylwia Przystasz - Biernacka – pięcioosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
pokój 135
tel.: +48 55 239 34 45

Joanna Danilewicz – pięcioosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
pokój 135
tel.: +48 55 239 34 35

Katarzyna Bachanek – pięcioosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości (w zastępstwie Joanna Kowalska)
pokój 135
tel.: +48 55 239 31 84

Aneta Wojtaszek – pięcioosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
pokój 135
tel.: +48 55 237 47 00

Marzena Dembler – pięcioosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
pokój 137
tel.: +48 55 239 31 82

Anna Parda – dwuosobowe stanowisko ds. użytkowania wieczystego
pokój 137
tel.: +48 55 239 31 35

Emilia Pszczółkowska – dwuosobowe stanowisko ds. użytkowania wieczystego
pokój 137
tel.: +48 55 239 34 46

Mariola Sznajder – dwuosobowe  stanowisko ds. opłat planistycznych oraz zwrotu bonifikat i wykreślenia hipoteki
pokój 136
tel.: +48 55 239 31 85

Małgorzata Gregorowicz – dwuosobowe stanowisko ds. opłat planistycznych oraz zwrotu bonifikat i wykreślenia hipoteki
pokój 136
tel.: +48 55 239 31 34

Karty usług Referatu

 

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenia

Oferty inwestycyjne

Oferty nieruchomości do zbycia

Przetargi

Wykazy nieruchomości

Oferty nieruchomości do najmu lub dzierżawy

Przetargi

Wykazy nieruchomościReferat Spraw Mieszkaniowych

Kierownik Referatu – Zbigniew Musiejuk
pokój 128
tel.: +48 55 237 47 31

Maria Czarnotta – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 124
tel.: +48 55 237 47 33

Katarzyna Rolka – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 124
tel.: +48 55 237 47 36

Paulina Żebrowska – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 124
tel:+48 55 237 47 32

Beata Zalewska – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 126
tel.: +48 55 237 47 34

Marta Kownacka – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 126
tel.: +48 55 237 47 30

Lidia Grontkowska – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 127
tel.: +48 55 237 47 35

Barbara Sołoma  siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 125
tel. +48 55 239 31 79

Karty usług Referatu

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Kompleksowego Programu Naprawczego

Uchwała Nr XV/447/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2021 – 2028” :

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/435/akt.pdf

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/436/akt.pdf


Obwieszczenie Nr 31/XXII/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg”
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2022 r. poz.50

Regulaminy rozliczania dostawy mediów do lokali

Informacja dla właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości

Listy przydziału mieszkań


Referat Geodezji i Katastru


Kierownik Referatu - Eliza Hryniewicz-Fieducik
pokój 113
tel.: +48 55 239 31 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Cier – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 114
tel.: +48 55 239 31 64

Katarzyna Bujnik – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 114
tel.: +48 55 239 31 13

Agnieszka Kokoszka – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 115
tel.: +48 55 239 31 15

Aleksandra Krajanowska-Żyła – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 115
tel: +48 55 239 31 71

Marta Stańczak – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru (w zastępstwie Urszula Sawicka)
pokój 116
tel.: +48 55 237 47 52

Adam Haratym – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 116
tel.: +48 55 239 31 65


Karty usług ReferatuReferat Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik Referatu - Katarzyna Strojek
Aleja Tysiąclecia 11A
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 237 47 14
fax: +48 55 237 47 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariola Górska – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 12

Justyna Osmańska – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 13

Kinga Wojciechowska-Bubniak – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 16

Dorota Hejman – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 11

Gabriela Sułek – dwuosobowe stanowisko ds.koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel.: +48 55 237 47 19

Zbigniew Kempiński – dwuosobowe stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel.: +48 55 237 47 15


Karty usług referatu