Departament Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych - Monika Kurpanik
lokalizacja: ul. Kosynierów Gdyńskich 42   
tel. (55) 239-30-23
  
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Bednarz – stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
sekretariat  - pokój nr 6     
tel. (55) 239-30-23    
           
Anna Zawisza – stanowisko ds. opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocji zdrowia
pokój nr 3
tel. (55) 239-30-29

Paulina Lutomska– stanowisko ds. opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocji zdrowia
pokój nr 7
tel. (55) 239-30-28

Małgorzata Borzęcka-Florek -  stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
pokój nr 9
tel. ( 55 ) 239-30-22

Agnieszka Skarżyńska – stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
pokój nr 10
tel. (55) 239-30-27

Anna Barańska – stanowisko ds. pomocy społecznej
pokój nr 11
tel. (55) 239-30-18
 

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2021 roku zadania realizowane dotychczas przez Departament Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 w Elblągu, tj
1.  Przyznawanie zryczałtowanych dodatków energetycznych
2.  Wydawanie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny
3.  Przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
4.  Dofinansowanie zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej , tj
     - turnusy rehabilitacyjne,
     - zaopatrzenie ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny,
     - likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
     - sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
 5.  Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II  
 6.  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III
będą realizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 w Elblągu
Poniżej numery telefonów pracowników realizujących w/w zadania, które  obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku:
Tel. (55) 625 61 38 – zryczałtowane dodatki energetyczne
Tel. (55) 625 61 97 – Elbląskie i Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny
Tel. (55) 625 61 81 – turnusy rehabilitacyjne; Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III;  Program „Aktywny Samorząd” Moduł I
Tel. (55) 625 61 94 – zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny;  sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
Tel. (55) 625 61 82 – bariery architektoniczne , techniczne i w komunikowaniu się, Program „Aktywny Samorząd” Moduł II ( dofinansowanie nauki w szkole wyższej )


Ulotka

Ulotka - Ulotka

Wnioski o środki PFRON online - bez kolejek! - ulotka

 

Zadania Departamentu

Struktura Departamentu

Schemat organizacyjny

FORMULARZ PLANOWANYCH WYDARZEŃ W RAMACH XXII WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY 2020 „Młodość - miłość - małżeństwo - rodzina"

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2018 pod hasłem "Rodzina - Dom - Ojczyzna"

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2017 pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2016 pod hasłem „Rodzina - tu wszystko się zaczyna”

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2015 pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2014 pod hasłem "Rodzina fundamentem życia społecznego"

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2013 pod hasłem "Rodzina, a przekaz wartości i tradycji"

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2012 pod hasłem "Mamo, Tato bądźmy razem"

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2011 pod hasłem "Rodzina najważniejsza! - Postaw na rodzinę"

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2010

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2009 pod hasłem „Człowiek starszy we współczesnej rodzinie i społeczeństwie”

Relacje z wydarzeń zrealizowanych na terenie miasta Elbląga w ramach X Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina-Integracja-Społeczność lokalna”

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza (urządzenia) języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.
Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (  t.j. Dz.U. z 2020r.  poz. 426 ze zm.).  Usługi tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego (PJM) i systemu języka migowego (SJM) na odległość przy zastosowaniu Systemu Komunikacji Niewerbalnej (SKN) , świadczone są w dniach:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 -15.30 ,
wtorek w godz. 7.30 -16.30 ,
piątek w godz. 7.30 - 14.30
w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, parter, Biuro Obsługi Interesanta.


Program „Aktywny samorząd”

Moduł I  - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

b)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze   znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 -  pomoc w zakupie sprzęt elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia)lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc  w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

c)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się :
Zadanie 1
C1 (dziecko/podopieczny) -pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia.
C1 (osoba dorosła)- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
Zadania 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protez kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka  ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

d)    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II - Edukacja