Stanowisko ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości

Joanna Załęska-Demczuk
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Budynek „A”, pok 112A
Tel. 55 239 34 54

Do zadań stanowiska ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  i przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  2. Realizacja procedury przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości.
  3. Szczegółowy zakres zadań określa Prezydent odrębnym Zarządzeniem.