Departament Ochrony Środowiska

Dyrektor Departamentu Daria Bieńkuńska
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny "B", II piętro, pokój 242
tel.: +48 (55) 239 32 03 - sekretariat
fax: +48 (55) 239 31 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat

Anna Szulc - stanowisko ds. kancelaryjnych i budżetu
pokój nr 242
tel.: +48 55 239 32 03

Pracownicy/stanowiska

Małgorzata Sokołowska – stanowisko ds. emisji do środowiska
pokój nr 237
tel.: +48 (55) 239 31 36

Barbara Chowałko – stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody
pokój nr 241
tel.: +48 (55) 239 31 04

Anna Zalewska – stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody
pokój nr 241
tel.: +48 (55) 239 31 03

Agnieszka Strycharczyk – stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej
pokój nr 242
tel.: +48 (55) 239 31 00

Patrycja Surówka – stanowisko ds. rolnictwa i ochrony powierzchni Ziemi
pokój nr 242
tel.: +48 (55) 239 31 81

Aleksandra Kuś – stanowisko ds. organizacyjnych, edukacji ekologicznej i rybactwa
pokój nr 242
tel.: +48 (55) 239 31 50

Magdalena Piotrowicz - stanowisko ds. programów z zakresu ochrony środowiska
pokój nr 246
tel.: +48 (55) 239 31 05

Anna Dziadosz - stanowisko ds. zieleni, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
pokój  nr 246
tel.: +48 (55) 239 31 08

Bartosz Nowak - stanowisko ds. zieleni, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
pokój  nr 246
tel.: +48 (55) 239 33 42

Magdalena Żurawska – stanowisko ds. gospodarki odpadami
pokój nr 248
tel.: +48 (55) 239 31 23

Marta Kirszenstein – stanowisko ds. gospodarki odpadami
pokój nr 248
tel.: +48 (55) 239 31 51

Do zadań Departamentu Ochrony Środowiska należą działania na rzecz:

1. ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych;
2. poprawy jakości środowiska;
3. gospodarki wodnej;
4. gospodarki ściekowej na obszarach nieskanalizowanych;
5. gospodarki odpadami;
6. gospodarki odpadami komunalnymi;
7. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i ochrona przed polami elektromagnetycznymi;
8. ochrony powierzchni ziemi i kopalin poprzez właściwy nadzór geologiczny na terenie miasta;
9. ochrony gruntów rolnych;
10. rolnictwa;
11. edukacji ekologicznej;
12. wnioskowania wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska;
13. udostępniania informacji o środowisku;
oraz
14. inne tj:
a) współdziałanie w zakresie monitoringu środowiska na terenie miasta z Inspektoratem Ochrony
    Środowiska zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska,
b) współudział w  zlecaniu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska organizacjom
    prowadzącym działalność pożytku publicznego,
c) prowadzenie spraw z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
    - przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
       na inwestycje dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
    - udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w
      zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Karty usług Departamentu Ochrony Środowiska