Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje mieszkańców Elbląga w budynku przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 42. Poniżej podajemy szczegółowe dane kontaktowe oraz harmonogram pracy rzecznika.

Paweł Rodziewicz - Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pok. nr 2
tel. (55) 239 34 56
adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

W związku z urlopem biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu będzie nieczynne od 1.08.2022 r. do 12.08.2022 r.

GODZINY I DNI UDZIELANIA PORAD KONSUMENTOM:

Poniedziałek – 8.00 – 15.00
Wtorek - 8.00 – 16.00
Czwartek - 8.00 – 15.00

Przypominamy jednocześnie, że Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad prawnych wyłącznie z zakresu spraw konsumenckich (właściwość rzeczowa) osobom zamieszkującym obszar Miasta Elbląg (właściwość miejscowa).
Wizyta nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty związane ze zgłaszanym problemem.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu nie prowadzi poradnictwa prawnego w drodze korespondencji elektronicznej.

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony praw konsumenta. Rzecznik udziela pomocy jedynie konsumentom. Zgodnie z przepisem art. 221 ustawy Kodeks cywilny za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik jest instytucją o charakterze doradczo-interwencyjno-procesowym. Rzecznik udziela pomocy prawnej konsumentom w szczególności w zakresie informacji, interpretacji przepisów, wyjaśnień przepisów prawnych oraz podejmuje interwencje w konkretnych sprawach. Analiza zgłaszanej Rzecznikowi Konsumentów sprawy wymaga zapoznania się z całą zgromadzoną dokumentacją (np. umowy, rachunki, zgłoszenia reklamacyjne oraz korespondencję między stronami w sprawie). Rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego. Wnioski o pomoc kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy składać w formie pisemnej. Powinny one zawierać kompletne dane adresowe konsumenta i przedsiębiorcy wraz z dołączonymi załącznikami w kopiach stanowiącymi pełną dokumentację zgłaszanej sprawy. Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu. Zgłoszenie sprawy ułatwi wzór wniosku o pomoc, który można pobrać z niniejszej strony poniżej.

wzór wniosku o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu


Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu mogą skorzystać konsumenci stałe zameldowani/zamieszkujący na terenie miasta Elbląg, których dotyczy zgłaszany problem oraz zawarli umowy z firmą zarejestrowaną na terenie RP na cele prywatne.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych są:
-  Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg, w zakresie obsługi administracyjno-biurowej oraz archiwizacji akt postępowań.
- Miejski Rzecznik Konsumentów z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg, w zakresie:
• zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego,
• występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
• wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
• występowania jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,  
• współdziałania z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi.
razem zwanymi Współadministratorami.

1) Współadministrator – Gmina Miasto Elbląg wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia pomocy prawnej konsumentom w zakresie, interpretacji przepisów, podjęcia interwencji u przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby realizować działania związane z zadaniami Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
4) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: Przedsiębiorcy,  Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
5) Dane osobowe przechowywane są przez okres 10 lat.
6)  Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Miejski Rzecznik Konsumentów radzi

 

Wzory pism:

- zgłoszenie reklamacyjne
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji, a konsument nie zgadza się z jego decyzją może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Postępowanie to jest tanie, często nieodpłatne i szybkie. Należy złożyć wniosek do wyspecjalizowanego podmiotu. Są nimi m.in. Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Rzecznik Finansowy, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, Rzecznik Praw Pasażera Kolei  oraz inspektorzy Inspekcji Handlowej. Spór można rozwiązać, zwracając się do Inspekcji Handlowej, w sprawach z zakresu m.in. umów sprzedaży, turystycznych, deweloperskich, remontowych.

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. ADR)
Informacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Porady Związku Banków Polskich


NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON


NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGONW wyniku prac komisji powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, ogłoszonego 15 marca 2019 r. z okazji Światowego Dnia Konsumenta pt. „Król Promocji i Kot w Worku”, wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach.

W kategorii „szkoły podstawowe” autorami najlepszych prac są:
1. Igor Szaruga SP 19 klasa 1,
2. Martyna Górka SP 19 klasa 5d,
3. Michalina Rydelek SP 9 klasa 5b,
a wyróżnieni zostali:
Nikola Przychodzień SP 12 klasa 5d,
Alan Zbita SOSW nr 2 klasa 5a.

W kategorii „szkoły ponadpodstawowe” najlepsze prace nadesłali:
1. Mateusz Gutkowski ZSZ klasa I,
2. Maciej Borecko ZSZ klasa II,
3. Daniel Krzyżopolski ZSZ klasa II,
zaś wyróżniono Izabelę Bodua – Gimnazjum nr 3.

Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Elbląga oraz otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” o godzinie 12:00.