Pełnomocnicy Prezydenta

1)    ds. Organizacji Pozarządowych – Maciej Pietrzak;
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg, pok. Nr 13
tel. (55) 239-34-49  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych należy koordynacja działań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, a przedstawicielami poszczególnych organizacji oraz ich reprezentacją: Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Ponadto do Pełnomocnika należy między innymi:
1.    Ogłaszanie w porozumieniu z departamentami UM ogłasza konkursów ofert (publikacja ofert w BIP),
2.    Przyjmowanie od organizacji ubiegających się o realizację zadania publicznego oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych (rejestracja ofert, dekretacja na departamenty),
3.    Powoływanie Komisji Konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych,
4.    Monitoring realizacji projektów finansowanych ze środków Pełnomocnika,
5.    Sporządzanie rocznego sprawozdania ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
6.    Przyjmowanie wniosków o udzielenie rekomendacji Prezydenta Elbląga dla składanego projektu,
7.    Przygotowanie rekomendacji  wniosków,
8.    Przekazywanie do zaopiniowania przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych oraz elbląskie organizacje pozarządowe projektów uchwał Rady Miejskiej Elbląga oraz projektów programów społecznych bezpośrednio dotyczących organizacji pozarządowych w zakresie odnoszącym się ich działalności statutowej,
9.    Współorganizacja konferencji elbląskich organizacji pozarządowych,
10.    Opracowanie informacji dotyczących organizacji pozarządowych i zamieszczane w BIP,
11.    Współpraca z Elbląską Gminną Radą Pożytku Publicznego,
12.    Współpraca jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz z organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu dokumentów strategicznych dla elbląskich organizacji oraz dla samorządu,
13.    Opracowywanie Rocznego Programu Współpracy,
14.    Reprezentacja Prezydenta Miasta podczas uroczystości i imprez organizowanych przez samorząd oraz instytucje zewnętrzne,
15.    Przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego organizacjami pozarządowymi,
16.    Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zleconych przez Prezydenta Miasta i Wiceprezydentów.

2)    ds. Osób Niepełnosprawnych – Monika Kurpanik;
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, 82-300 Elbląg,
tel. (55) 239-30-21
Do Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych należy koordynacja spraw związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, a w szczególności organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką oraz opracowywanie, przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami.

3)   
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Adam Jocz;
Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Lokalizacja: ul. Łączności 1, Budynek „A”, parter
Tel. (55) 239 30 31
Do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  należy  koordynacja spraw związanych z dokumentowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

4)    ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Ryszard Sorokosz;
Adres: ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
Lokalizacja : ul. Łączności 1 pok. 109
Tel. (55) 239 30 47
Zakres działania: realizuje zadania związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu.
     

5)    ds. Seniorów – Teresa Urban;
Miejsce urzędowania:  biuro Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu , ul. Rzeźnicka 14-15 B i C
tel. (55) 648 69 35
Do Pełnomocnika ds. seniorów należy koordynowanie spraw związanych ze środowiskiem kombatanckim i osób starszych, a w szczególności organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób starszych i kombatantów oraz opracowywanie, przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami.

6)    ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem – Ryszard Sorokosz.

Adres; ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg
Lokalizacja ; ul. Łączności 1,  pok. 109
Tel. (55) 239 30 47
Zakres działania: koordynuje i realizuje na poziomie Urzędu Miasta przedsięwzięcia dotyczące współpracy ze środowiskiem kombatanckim i Jednostkami Wojskowymi garnizonu Elbląg.