Konsultacje społeczne - zmiana planu w zw. z rozbudową Ogrodów

9 marca 2011 r., o godzinie 17:00 w Urzędzie Miejskim, pok. 301 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowana rozbudową Centrum Handlowego Ogrody.

Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Każdy z mieszkańców podczas konsultacji będzie mógł zabrać głos. Zainteresowane osoby przed wejściem do sali będą mogły wpisać się na odpowiednią listę i tylko one będą mogły zabierać głos. By usprawnić dyskusję na każde pytanie przewidziano maksymalnie 5 minut.
Opinie, stanowiska i propozycje będzie można także składać na piśmie do 24 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim. Urzędnicy odpowiedzą na wszystkie do końca kwietnia br.
Konsultacje społeczne to najlepszy sposób uzyskiwania opinii i propozycji od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
W konsultacjach uczestniczyć będą inwestorzy, wiceprezydent Elbląga Adam Witek, pracownicy Miejskiego Biura Urbanistycznego.