„Nie pozwól sobą handlować – TO NIE TOWAR NA SPRZEDAŻ!!!”

Od początku roku ruszyła realizacja projektu „Nie pozwól sobą handlować – TO NIE TOWAR NA SPRZEDAŻ!!!”, którego autorem jest placówka Straży Granicznej w Elblągu. Jest to akcja informacyjno-prewencyjna w ramach miejskiego programu „Bezpieczny Elbląg”, której podstawowym celem jest uświadomienie młodych ludzi w zakresie zjawiska handlu ludźmi. Projekt objął swym patronatem Prezydent Elbląga i jest on realizowany przy dużym wsparciu Departamentu Edukacji.

Adresatami tego wspólnego przedsięwzięcia są uczniowie klas III i IV elbląskich szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniach z chor. sztab. SG Lidią Osik młodzież zapoznaje się z:

 

  • definicją handlu ludźmi i jej wszystkimi obszarami,
  • odpowiedzialnością karną w tym zakresie,
  • z ewentualnymi sposobami działania przestępców,
  • zasadami, których należy przestrzegać aby uniknąć ryzykownych zachowań,
  • jak reagować, gdy podejrzewa się, że jest się świadkiem tego nielegalnego procederu.

Jednocześnie młodzież została zaktywizowana do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi  poprzez stworzenie wyrazu artystycznego w postaci krótkiego filmu. Ogłoszony został w tych szkołach konkurs na serię składającą się z czterech  filmów krótkometrażowych, pokrywających się tytułami z obszarami handlu ludźmi:

  • „Handel ludźmi w celu wykorzystania w obszarze seks biznesu”
  • „Handel ludźmi w celu wykorzystania w obszarze pracy przymusowej”
  • „Handel ludźmi w celu wykorzystania w obszarze żebractwa”
  • „Handel ludźmi w celu wykorzystania w obszarze handlu organami”

Całe przedsięwzięcie uwieńczy konferencja na ten sam temat, która odbędzie się w kwietniu b. r. i właśnie na niej zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki na najlepsze filmy. Zwycięskie dzieła uczniów będą również przy tej okazji wyemitowane.

Tekst - chor. sztab. SG Lidia Osik, Placówka Straży Granicznej w Elblągu