Elblążanin Honorowym Konsulem Mołdawii

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się uroczystość otwarcia czwartego w Polsce Honorowego Konsulatu Mołdawii. Podczas uroczystości  ambasador Mołdawii w Polsce - Iurie Bodrug, a także przedstawiciel polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazali pełnomocnictwa konsularne powołanemu na stanowisko Konsula Honorowego elbląskiemu przedsiębiorcy Maciejowi Bukowskiemu.

Działania konsula mają przyczynić się do umocnienia więzi polsko-mołdawskich, rozwoju kontaktów gospodarczych, kulturowych i sportowych oraz wymiany doświadczeń samorządowych. - W naszym kraju jest przełom, 30 listopada mieliśmy wybory parlamentarne, tworzymy koalicję i zastanawiamy się, którą drogą iść. Ciągle piszę z Warszawy do Kiszyniowa, by brać przykład z Polski, bo wam się udało, oczywiście nie wszystko, ale wiele rzeczy i warto z tego brać przykład. Aby to było możliwe, są nam potrzebni pomocnicy i takim pomocnikami są konsulowie honorowi. Cieszę się, że Maciej Bukowski będzie reprezentować interesy Mołdawii na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. To wspaniały człowiek - podkreślał podczas uroczystości ambasador Mołdawii Iurie Bodrug.

W otwarciu Honorowego Konsulatu uczestniczyli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, duchowieństwo, przedsiębiorcy  oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.  - Otwieramy dziś pierwszy, w powojennej historii, konsulat w naszym mieście. To na pewno jest dla nas, jako dla miasta, duży honor i zaszczyt. Serdecznie gratuluję Panu Maciejowi Bukowskiemu. Zaszczytna funkcja, jaka została Panu powierzona jest dowodem zaufania i stanowi rękojmię należytego i godnego wykonywania powierzonych zadań. Jestem przekonany, że Pańskie działania przysłużą się do wzrostu mołdawsko-polskiej współpracy  - zaznaczył Prezydent.

Na temat możliwej współpracy Prezydent rozmawiał również z ambasadorem Mołdawii podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim. – Jesteśmy otwarci na współpracę na różnych płaszczyznach. Dotyczy to zarówno sfery gospodarczej, jak i edukacji, kultury czy sportu. Chętnie podzielimy się również naszymi doświadczeniami samorządowymi oraz wiedzą na temat pozyskiwania funduszy unijnych, bo wiemy, jakie może to sprawiać problemy w okresie przedakcesyjnym  - podkreślał Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Początkiem polsko – mołdawskiej współpracy w naszym mieście będzie projekt Elbląskiej Orkiestry Kameralnej i Orkiestry Kameralnej w Mołdawii, dzięki któremu realizowane będą wspólne koncerty, festiwale oraz nagranie płyty.