Jak konsultacje uczynić konsultacjami?

Marek Pruszak
Projekt „Elbląg Konsultuje!” rozpoczął się dziś w Ratuszu Staromiejskim od konferencji z udziałem ludzi zaangażowanych w budowanie wzajemnych relacji pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami.

 

Co za nami co przed nami
Konferencję otworzył Marek Pruszak wiceprezydent Elbląga, który przedstawiał główne założenia współpracy samorządu z elblążanami. To przede wszystkim stworzenie systemu konsultacji społecznych (pomóc ma w tym właśnie projekt „Elbląg Konsultuje!”), wprowadzenie dla mieszkańców inicjatywy lokalnej i uchwałodawczej  wraz z możliwością publicznego wysłuchania pomysłów mieszkańców, rozwijanie Elbląskiego Stolika Konsultacji i kontynuacja Budżetu Obywatelskiego.

Potrzebne jest przygotowanie do rozmów urzędników, organizacji pozarządowych. Chcemy by mieszkańcy z biernych odbiorców stawali się aktywnymi uczestnikami życia publicznego – mówił wiceprezydent Pruszak

Konsultacje, partycypacja – wspólna sprawa
Swoją fascynującą opowieść o partycypacji, współdziałaniu i konsultacjach przedstawił Jakub Wygnański, członek Krajowej Rady Działalność Pożytku Publicznego. Wygnański zerwał z pokutującym w wielu urzędach założeniem, że konsultacje są udane wtedy, gdy nikt nie miał żadnych uwag. Wygnański zaprezentował też siedem zasad konsultacji, a są to: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność (każdemu należy się odpowiedź), koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego.

Szczegóły rozpoczynającego się projektu „Elbląg Konsultuje!” przedstawił Arkadiusz Jachimowicz, a o swoich doświadczeniach z już zrealizowanych konsultacji opowiedzieli pracownicy Urzędu Miasta Olsztyn Monika Michniewicz i Bartosz Kamiński.