Remont ulicy Nizinnej

Zgodnie z wcześniejszymi planami Zarządu Dróg, przeprowadzono remont ulicy Nizinnej. Istniejąca nawierzchnia tej ulicy została spulchniona frezarką i ponownie ułożona, wyprofilowana i dodatkowo zagęszczona. Długość wyremontowanego odcinka wynosi około 850 mb o średniej szerokości 5 mb. W chwili obecnej trwają odbiory i rozliczenia remontu, którego wstępna wartość robót wyceniona została na 16 800 zł brutto. Roboty zostały wykonane przez Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Gutkowo 49.