"e-pacjent" w Szpitalach Miejskim i byłym Wojskowym już wkrótce

Lepsza jakość świadczonych usług medycznych, szybsza obsługa oraz zwiększenie dostępności do informacji medycznej - Szpital Miejski rozpoczął przygotowania do realizacji projektu „e-pacjent”. W piątek, 28 września dyrektorzy obu szpitali oraz Witold Wróblewski członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpiszą umowy na realizację projektu.


- Projekt to stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej. Do tej pory stopień zinformatyzowania szpitala był niewystarczający, aby w znaczny sposób ułatwiać pacjentom korzystanie z naszych usług. – mówi Ewa Pietryka dyr. Szpitala Miejskiego. - Chcemy ich poziom poprawić, tak by pacjenci nie musieli długo czekać na wizyty, a karta choroby była zakładana tylko raz, w formie elektronicznej. Odchodzimy więc od formy „papieru i ołówka”.

Na wprowadzeniu „e-pacjenta” skorzystają również pracownicy szpitala, ponieważ poprawi się organizacja pracy, usprawniony zostanie dostęp kadry zarządzającej do różnego typu analiz. Zwiększy się również bezpieczeństwo przechowywanych zasobów informacji oraz sprawność i efektywność ich wykorzystywania.

- Informatyzacja szpitala oraz przychodni to zjawisko coraz bardziej powszechne. Wybierając system informatyczny, nie musimy się już martwić o tworzenie sprawozdań finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Szeroko rozbudowane funkcje raportujące pozwalają na przedstawianie pracy palcówki w formie zarówno drukowanej, jak i w postaci wirtualnego zestawienia. Wszystkie systemy posiadają wbudowany słownik medyczny, listę komórek organizacyjnych, specjalizacji lekarskich czy słownik skierowań. Wprowadzanie danych do komputera zajmuje dosłownie kilka minut, gdyż system automatycznie uzupełnia pewne elementy. -  dodaje Ewa Pietryka.

Projekt zakłada wdrożenie usług on-line przeznaczonych dla pacjentów szpitala i poradni. Od momentu elektronicznej rejestracji aż do momentu otrzymania wypisu (w przypadku hospitalizacji) lub od momentu rejestracji aż do odbioru wyników, opisu badań (w przypadku wizyty w poradni) pacjent będzie otoczony elektroniczną opieką, co znacznie usprawni proces leczenia.

Wartość całkowita projektu Szpitala Miejskiego szacowana jest na 2 473 160,29 zł, dofinansowanie wyniesie 2 102 186,24 zł.

Wartość projektu byłego Szpitala Wojskowego: 2 425 789,28 zł, dofinansowanie wyniesie 2 067 920,88 zł.