Dodatkowe pieniądze dla regionu

60 milionów euro dostanie dodatkowo województwo warmińsko-mazurskie z Krajowej Rezerwy Wykonania, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To sposób nagradzania regionów, które sprawnie wdrażają unijny program operacyjny „Kapitał Ludzki”.
Wśród wszystkich regionów Warmia i Mazury zajęły pierwsze miejsce.
- Ile z tych pieniędzy trafi do naszego miasta uzależnione jest od tego, jak szybko i jakie elblążanie złożą wnioski aplikacyjne. Urząd Miejski w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów „Kapitału Ludzkiego”. Aplikować mogą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, cała sfera pomocy społecznej. Nowe „rozdanie” w tym programie ruszy już w pierwszym kwartale. – mówi Rafał Kumański – naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Dodatkowo do regionu trafi też 20 milionów euro w ramach realizacji RPO.
- Po wynikach Regionalnych Programów Operacyjnych widać, że dobrym posunięciem było wykorzystanie środków Krajowej Rezerwy Wykonania jako sposobu zmotywowania samorządów do przyspieszenia wdrażania RPO - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.
Województwo warmińsko-mazurskie w tej klasyfikacji zajęło 11. miejsce.
- W mojej ocenie powodem wolniejszej realizacji tego programu są przepisy prawa, które dość mocno stopują przygotowywanie dokumentacji inwestycji, sposób rozliczania jest skomplikowany, za bardzo rozbudowany i stwarza dużo problemów beneficjentom – wylicza Rafał Kumański. Zapisz
- Wygrali wszyscy. Kto jest na tej liście pierwszy, kto szesnasty ma w tej sytuacji mniejsze znaczenie – dodała minister Bieńkowska.
Szczegółowych informacji na temat unijnych projektów udziela Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.