Autochodzik dla malucha

Autochodzik

Autochodzik - Autochodzik
Autochodzik to program edukacji komunikacyjnej dla „najmłodszych kierowców”. Samochody z gąbki, jezdnia na podłodze – to atrybuty przedszkolaków. Ale jadąc swym autem, natrafiają na „dorosłe” znaki, sygnalizację czy przejście dla pieszych. Prezentacja programu odbyła się w czwartek, 16 lutego w WORD.
Zadaniem programu jest przygotowanie dzieci do udziału w ruchu drogowym – nauczenie prawidłowych zachowań, wyrobienie nawyku zapinania pasów. Wszystko to odbywa się w formie zabawy.

Cały program to 18 tematów zaplanowanych na rok, każdy związany jest z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Spotkanie w WORD było swoistym testem, podczas którego nauczyciele byli zapoznawani z programem Autochodzik. Ile przedszkoli zdecyduje się przystąpić do programu, okaże się pod koniec lutego. Wtedy bowiem mija termin przyjmowania deklaracji.