Budżet obywatelski - lawina wniosków

Ponad 700 wniosków wpłynęło do budżetu obywatelskiego. Elblążanie mogli je składać do 28 września.


Wiele spośród złożonych przez mieszkańców propozycji dotyczy naprawy i remontów chodników, budowy placów zabaw, remontów i przebudowy ulic, budowy parkingów, zagospodarowania parków, wykonania oświetlenia, uporządkowania terenów czy rewitalizacji i zagospodarowania obiektów sportowych. Liczna grupa wniosków (ponad 400) dotyczy  wymiany taboru tramwajowego. Zawnioskowano także m.in.  o wybudowanie i odrestaurowanie tarasu widokowego na Gęsiej Górze, odtworzenie Fontanny Neptuna, poprawę wizerunku Amfiteatru, wykonanie makiety Starego Miasta, remont basenu kąpielowego, modernizację toru wrotkarskiego i boiska szkolnego, wybudowanie placu do Street Workout.

Obecnie przed dyrektorami poszczególnych departamentów mnóstwo pracy – do 12 października muszą nie tylko szczegółowo zanalizować każdy wniosek, oszacować jego koszt, lecz często najpierw ustalić dokładną lokalizację terenu, którego wniosek dotyczy. Niejednokrotnie wiąże się to z osobistymi wyjazdami w teren.

Do 17 października  przygotowana zostanie lista wszystkich propozycji budżetowych możliwych do realizacji. Propozycje te zostaną umieszczone w ankietach a następnie dostarczone do mieszkańców naszego miasta, z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze. Ankiety będą również dostępne elektronicznie na stronie Urzędu Miejskiego w Sekcji Mieszkańcy. Ostatecznie to elblążanie, poprzez ankiety, zdecydują, jakie zadania dot. budżetu obywatelskiego znajdą się w projekcie Budżetu Miasta na rok 2013.