Logo Miasta Elbląg
Powróć do: Niepełnosprawni

Punkt konsultacyjno-informacyjny oraz doradczy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

 Usługa świadczona przez Elbląska Radę Konsultacyjną Organizacji Pozarządowych w Elblągu ul. Hetmańska 28, tel. 55 232 69 35.
Działania konsultacyjno-informacyjne polegające na udzielaniu porad, wskazówek, informacji pomocnych w rozwiązywaniu specyficznych dla tej grupy problemów, na jakie napotykają w codziennym życiu, w tym w szczególności:
1) informacji i wskazówek, gdzie i jaką pomoc w konkretnej sprawie można uzyskać;
2) informacji nt. podmiotów udzielających pomocy i wsparcia osobom z 
niepełnosprawnościami oraz zakresu ich działania;
3) konsultacji różnych spraw, w szczególności w zakresie: edukacji, kształcenia integracyjnego, aktywizacji zawodowej, pomocy społecznej ‒ form pomocy, z której korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, rehabilitacji i leczenia – uprawnień przysługujących osobie dotkniętej chorobą i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, możliwości i warunków ubiegania się o orzeczenie stopniu niepełnosprawności, zasad uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz likwidacji barier, poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

Pliki do pobrania:

Punkt konsultacyjno- informacyjny.pdf
Format: pdf, 109.44 kB
Liczba pobrań: 29