Logo Miasta Elbląg
Powróć do: Miasto

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Urzędzie Miejskim w Elblągu funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla systemów zewnętrznych : /974x3yyiku/SkrytkaESP


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( ESP) Urzędu Miejskiego w Elblągu na ePUAP :

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Korzystanie z elektronicznych formularzy (Lista spraw, które można załatwić w Urzędzie drogą elektroniczną za pomocą ePUAP)

  1. Wybierz interesującą cię sprawę z listy lub jeśli na liście jej nie ma skorzystaj z formularza pisma ogólnego, upewnij się, że wszystkie załączniki (dokumenty, które chcesz wysłać za pomocą formularza do Urzędu) posiadasz na dysku twardym lub innych nośnikach podłączonych do komputera.
  2. Jeżeli chcesz otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru musisz być zalogowany na platformie ePUAP oraz posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
  3. Kliknij ikonę "Przejdź do formularza" znajdującą się w opisie usługi na platformie ePUAP.
  4. Wypełnij poprawnie formularz, wskaż wymagane załączniki. 
  5. Tak przygotowaną przesyłkę podpisz profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wyślij do Urzędu.